autor » Lisa Goldstein
foto autora
10 nejlépe hodnocených

Lisa Goldstein

pohlaví: žena

Život: * 21.11.1953

Národnost: americká

odkazy: 1x [web], 1x [info]V literární tvorbě Lisy Goldsteinové figurují motivy, jež jsou science fiction přímo vlastní: patří mezi ně cestování časem, návštěvy exotických mimozemských světů a budoucí dystopie. Avšak v rukou Goldsteinové jsou tyto prvky zpravidla prostředky k literárním cílům, které je patřičnější označit za magický realismus, mytopoetickou fikci nebo pohádky ze současnosti. Okamžité uznání si vysloužila v roce 1982, kdy Americkou knižní cenu obdržel její první román The Red Magician [Rudý kouzelník], alegorické ztvárnění nástupu nacismu a holocaustu. Následující dva romány jsou autorčinými nejtradičnějšími výpravami do světa science fiction. Román The Dream Years [Snové roky) vytváří vazbu mezi surrealistickým hnutím 20. let dvacátého století a francouzským protikulturním hnutím roku 1968, a to prostřednictvím dobrodružství časem se pohybujícího romanopisce, který obě období shledává více než podobná. A Mask for the General [Maska pro generála] se odehrává v Americe budoucnosti pod nadvládou diktátorského vojáka a rozkrývá ideologické a společenské rozdíly, jež vytvářejí nejrůznější proudy v revoluční subkultuře. V románu Tourists [Turisté], jenž vznikl rozšířením stejnojmenné novely, vnikají hlavní protagonisté postupně do Amazu, dosud nezmapované země třetího světa, kam L. Goldsteinová umístila i některé kratší práce a jež se řídí vlastními osobitými logickými zákonitostmi. Román Strange Devices of the Sun and Moon [Podivné řízení slunce a měsíce představuje historické období těsně před nástupem osvícenství jakožto svět, kde jsou stále akceptovány nadpřirozeno a mytologie, které tak pravidelně prostupují každodenním životem. Román Summer King, Winter Fool [Letní král, zimní blázen], odehrávající se ve světě, v němž dochází k interakci mezi bohy a smrtelníky, je autorčiným nejzřetelnějším odbočením k tradiční fantasy. Román Walking the Labyrinth [Cesta labyrintem], v němž mladá žena přichází k dědictví jakožto potomek jevištních kouzelníků, kteří praktikovali skutečnou magii, a román Dark Cities Underground [Temná města pod povrchem], jenž rozvíjí známé téma rozporu mezi realitou a světem literárního fantastična, jsou příklady talentu Lisy Goldsteinové vyjadřovat pocit magična, skrývající se v každodenním žití prostřednictvím jemných, často nepostižitelných sbírkách Daily Voices [Každodenní hlasy] a Travellers in Magie [Cestovatelé kouzly],

viz Mistrovské kusyWebArchiv - archiv českého webu