autor » Jiří Haussmann
foto autora
10 nejlépe hodnocených

Jiří Haussmann

pohlaví: muž

Život: * 30.10.1898 † 07.01.1923

Národnost: česká

odkazy: 1x [info]Na jaře 1917 byl do redakce nově založeného deníku Národ doručen černý školní sešit s několika desítkami epigramů a básní. Autor se podepsal pseudonymem GEORGES. Podle rukopisu redaktoři usoudili, že jde o člověka velmi mladého, pravděpodobně studenta práv. Jeden z epigramů byl totiž nadepsán JUst a zněl:

Tohle přece jenom je ironie dravá, v Rakousku když někdo chce studovat práva.

Básně a epigramy byly pozoruhodné jednak svým havlíčkovsky přímým humorem, jednak svou netisknutelností. Jen jednen z nich se redakce odvažíla podsunout rakouské cenzuře a on prošel. Jmenoval se Němčina via facti:

Rozhodně je situace lepší nežli v lednu; chtěli nám dát čtyři facky, dali nám jen jednu.

Nikdo v té chvíli netušil, kdo je onen „Georges“, ani proč se skrývá. Mladý satirik ale dlouho v anonymitě nevydržel a přišel se do redakce představit. I tu se ukázalo, že jde o mladíka z dobré, ba nejlepší rodiny, studenta práv Jiřího Haussmanna. Básník na sebe rázem upoutal pozornost, a všichni, kdo se s ním setkali, mu prorokovali znamenitou budoucnost, netušíce, že Jeho zdraví je podlomeno a že odejde na věčnost už za pět let, zanechav za sebou hořký epitaf:

Básník Haussmann, mlád jak kotě, umřel tady na souchotě.

Z knihy O. Neffa – Něco je jinak.

Narodil se v rodině soudce a pozdějšího ministra spravedlnosti. V roce 1922 dokončil studium práv na Karlově univerzitě. R. 1917 musel narukovat a po skončení války nastoupil r. 1920 praxi u okresního soudu v Praze na Malé Straně. Přitom se připravoval na vědeckou dráhu národohospodáře. V červnu 1922 onemocněl tuberkulózou a této nemoci i přes léčení v německém sanatoriu v následujícím roce podlehl. První epigram otiskl v časopise Národ, jehož redaktor O. Fischer mu byl literárním rádcem. Svými verši, epigramy a prózou navázal na havlíčkovskou tradici politické satiry. Ze svého levicového postoje napadal rakouskou monarchii, raný kapitalismus, pravicovou politiku a nejrůznější společenské neduhy.

In: Adamovič – Slovník české literární fantastiky a science fictionWebArchiv - archiv českého webu