autor » Thomas More
foto autora
10 nejlépe hodnocených
Utopie [80%]

Thomas More

pohlaví: muž

Život: * 07.02.1478 † 06.07.1535

Národnost: anglická

odkazy: 20x [info], 1x [film], 1x [web], 3x [životopis]Anglický právník, politik a spisovatel. Je považován ze nejlepšího anglického právníka a jednoho z největších vzdělanců své doby. Katolická církev jej ctí jako svatého a mučedníka.

Thomas More byl synem soudce, navštěvoval latinskou školu a ve svých dvanácti letech se stal pážetem. Dva roky studoval na Oxfordské univerzitě latinu a řečtinu, poté studoval práva na Lincoln's Inn. Stal se úspěšným právníkem, roku 1504 pak členem Parlamentu. Měl chuť stát se mnichem, vyzkoušel si dokonce žít jako laik v londýnské kartouze. Od roku 1510 byl osm let londýnským undersheriffem. Král Jindřich VIII. si Mora všiml a vyslal jej na diplomatické mise. V roce 1517, v 39 letech, nastoupil plně do služeb krále, který ho brzy přijal za člena Tajné rady. Roku 1521 se stal rytířem. Byl rozhodným protivníkem Martina Luthera a pomohl Jindřichovi VIII. sepsat stať „Obrana sedmi svátostí“, za níž krále papež odměnil titulem defensor fidei (obránce víry). Tato kniha byla pak čtena po celé Evropě.

Když kardinál Thomas Wolsey, arcibiskup z Yorku, nesouhlasil s anulací manželství Jindřicha s Kateřinou Aragonskou a musel 1529 odstoupit ze své funkce kancléře, byl More povolán na jeho místo. More krále nicméně nepodpořil v prosazování anulace sňatku přes odpor papeže Klementa VII., které bylo v rozporu s kanonickým právem a Jindřich reagoval na odmítnutí svého požadavku tím, že se do čela anglické církve dosadil sám a odtrhl ji od Říma, čímž založil anglikánskou církev. More nesouhlasil a 16. května 1532 odstoupil z úřadu kancléře. Když pak odmítl složit přísahu podle Zákona o následnictví, byl zatčen a uvězněn v Toweru, poté odsouzen k smrti pro zradu a 6. července na Tower Hill popraven. Jeho hlava byla vystavena celý měsíc na London Bridge a poté po úplatku Moreovy dcery odstraněna.

V roce 1886 byl papežem Lvem XIII. blahořečen a v roce 1935 Piem XI. svatořečen. Je považován za patrona politiků a právníků.

Svoji slavnou „Utopii“ (1516) napsal More ještě v dobách, kdy se mu dařilo. Děj svého latinsky psaného románu umístil na stejnojmenný smyšlený ostrov. Zobrazil tu své představy o ideálním světě – odstranil majetkové rozdíly a chudobu, a tím i kriminalitu. Majetek všech je společný a všichni dobrovolně pracují pro veřejné blaho. Velké věrohodnosti More dosáhl uvedením mnoha podrobností – včetně mapy a místního písma.WebArchiv - archiv českého webu