autor » Jan Křesadlo
Oblíbenost autora: v Top10 u 2 registrovaných
foto autora

Jan Křesadlo

je pseudonym, pravé jméno je Václav Pinkava

Život: * 09.12.1926 † 13.08.1995

Národnost: česká

odkazy: 1x [web], 1x [info]Začal studovat Filozofickou fakultu UK, v roce 1949 mu bylo studium znemožněno. Byl vyšetřován a souzen pro přípravu ozbrojeného povstání, ale nakonec byl osvobozen. V roce 1954 dokončil studia psychologie (doktorát získal r. 1968). R. 1968 emigroval do Anglie, kde působil jako psycholog. V jeho díle se často objevují sexuální a jiné deviace, jazykové hříčky a bizarní témata. Texty jsou často intelektuální hrou autora se čtenářem i se sebou samým. Knižně debutoval románem Mrchopěvci, vydaném v nakl. Sixty-Eight Publishers v Torontu r. 1984, za který získal Cenu Egona Hostovského.

Po invazi roku 1968 emigroval do Británie se svou ženou a čtyřmi dětmi. Pracoval jako klinický psycholog, vedoucí oddělení. Po předčasném odchodu do důchodu v roce 1982 se naplno věnoval umělecké tvorbě. Za svou prvotinu, román Mrchopěvci, kterou vydalo nakladatelství '68 publishers, obdržel cenu Egona Hostovského.

Svůj pseudonym si vybral částečně i proto, že ve svém občanském jménu postrádal ryze české ř. Pseudonymy měl v oblibě, například přesmyčkový Jake Rolands (autor rodokapsu), dále J. K. Klement (překladatel), Juraj Hron (slovácký autor), Ferdinand Lučovický z Lučovic a na Suchým dole (skladatel), Kamil Troud (ilustrátor), a další.

Angažoval se v kostelní musice, komponoval hudbu, mimo jiné i Glagolskou mši. Mimo uměleckou činnost a svůj občanský obor úspěšně publikoval v matematické logice, kde vynalezl celou třídu vícehodnotových lo­gik.

Coby tzv. renesanční muž, polyhistor, rád si kladl náročné překážky a úkoly. Se svou dcerou přeložil do angličtiny Seifertův Věnec sonetů a k tomu si dopřál i vlastní polemický Vzdorověnec.

Vydal sbírku básní v sedmi jazycích, nazvanou Sedmihlásek. Celkem napsal, včetně několika sonetových věnců, přes sto sonetů.WebArchiv - archiv českého webu