autor » Jan Barda
foto_autora
10 nejlépe hodnocených

Jan Barda

je pseudonym, pravé jméno je Ferdinand Krejčí

Život: * 00.00.1879 † 00.00.1938

Národnost: česká

Jméno Jana Bardy se nevyskytuje v žádných tištěných pramenech, tento tvůrce byl zahalen tajemstvím jako jeho román. Až při přípravě Vládců vesmíru jsme učinili průlomový objev. Je příznačné, že to bylo malé české udavačství, díky němuž dnes můžeme oznámit téměř s určitostí: autorem románu Převychovaní je Ferdinand Krejčí, uvedený jako vydavatel knihy. Když Krejčí rozesílal ukázkové výtisky své vlastním nákladem vydané knihy, označil se na razítku u podpisu za nakladatele. Jistý pan Vondráček z pražského nakladatelství a vydavatelství Nová škola hbitě oznámil tehdejšímu Grémiu knihkupců a nakladatelů, že se objevilo nové nakladatelství, patrně bez vydavatelské koncese. Krejčí musel před úřady vysvětlovat, že nepředpokládal nutnost koncese, když se jedná o vydání vlastního díla. Právě díky několika dopisům v archivech Památníku národního písemnictví spojeným s touto aférkou máme v ruce jediný důkaz autorství.
Ferdinand Krejčí (1879–1938) byl a zůstal skutečně autorem jediné knihy, svou stopu však zanechal jinde. V době vydání románu byl již dvanáctým rokem centrálním ředitelem Slovanské pojišťovny, tedy mužem profesně velmi váženým. Jako autor a vydavatel však úspěchy nesklízel. Knihkupci o jeho dílo s nenápadnou, ryze typografickou obálkou nejevili téměř žádný zájem, takže si musel knihu nakonec distribuovat sám, včetně nabídek školám. V dopisu z listopadu 1931 určeném učitelům měšťanské školy v Praze-Bubnech nalezneme vzácné vyjádření autora k poslání díla: „Vydal jsem knihu Jana Bardy Převýchovaní, jejíž obsah se týká učitelského a vychovatelského stavu, neboť líčí, k jakým metodám a k jakému uspořádání výchovy spějeme svým současným vývojem.„
O pouhý měsíc a jednu či dvě hořké zkušenosti později již Krejčí Grémiu knihkupců a nakladatelů píše: „Budu-li se v nynější těžké době hospodářské zabývat dalším vydáváním, pak bude se jednat po většině jen o odborné spisy z oboru národního hospodářství, zejména z oboru pojišťovnictví.“
Svůj závazek nevydávat další prózy nadějný a vzápětí zapomenutý antiutopista splnil.

(Ivan Adamovič) – http://www.legie.info/povidka/23730-prevychovaniWebArchiv - archiv českého webu