autor » Robert E. Howard
Oblíbenost autora: v Top10 u 80 registrovaných
foto autora

Robert E. Howard

pohlaví: muž

Život: * 22.01.1906 † 11.06.1936

Národnost: americká

odkazy: 13x [info], 2x [wikipedie], 3x [web], 1x [film]

Robert Ervin Howard se narodil ve městě Peaster v Texasu, kde prožil skoro celý život, převážně ve městě Cross Plains. První povídka, kterou publikoval za honorář, se jmenovala Spear and Fang (Kopí a tesáky, 1925). Uveřejnil ji v časopise Weird Tales, ve kterém nejčastěji publikoval. REH byl plodný autor mnoha pokleslých beletristických žánrů. Jeho nejlepší povídky vykazují vytříbený smysl pro spád příběhu a jsou napsány přímočarým, nekomplikovaným stylem – to vše jsou charakteristické ctnosti autora, předurčeného pro časopiseckou produkci. REH je znám především jako autor conanovské ságy, což jsou příběhy typu Meč a magie. Conan se stal úhelným kamenem v moderním vývoji tohoto subžánru. Sedmnáct povídek série bylo publikováno v časopise Weird Tales v letech 1932 – 1936; v jiných časopisech byly posmrtně vydány čtyři další povídky. Série byla značně rozmnožena spisovateli L. Spraguem de Campem, Linem Carterem a Bjornem Nybergem, kteří některé Howardovy povídky dokončili, jiné dobrodružné příběhy principiálně přetvořili a neucelené povídky uspořádali. Hodnota těchto dodatků conanovské ságy je předmětem jistých sporů mezi Howardovými oddanými čtenáři,z nichž většina soudí, že ve srovnání s originálem jsou podřadné.

Conanovské povídky vyšly ve čtyřech rozdílných knižních vydáních. První z nich, vydané nakladatelstvím Gnome Press, obsahuje tato díla, řazená podle vnitřní chronologie: The Comming of Conan (Conanův příchod –1953), Conan the Barbarian (Barbar C. – 1955), The Sword of Conan (Conanův meč – 1952), King Conan (Král Conan – 1953) a Conan the Conquerer (Conan dobyvatel – v roce 1935 vyšlo v časopise Weird Tales pod názvem The Hour of the Dragon (Hodina draka), jinak 1950). K nim je připojena směsice prací De Campa a Nyberga – The Return of Conan (Conanův návrat) z roku 1957. Dílo také vyšlo s menšími dodatky pod pozměněným názvem Conan the Avenger (Conan mstitel). Zároveň byla vydána sbírka povídek, které se Conana netýkají. De Camp je přepsal, Conana do nich vkomponoval a souborně vydal roku 1955 pod názvem Tales of Conan (Příběhy o Conanovi). V šedesátých a sedmdesátých letech byla série přeorganizována do dvanácti svazků, kam byly zahrnuty všechny shora vyjmenované tituly a navíc mnoho dalších povídek o Conanovi, napsaných jinými autory (včetně tří svazků napsaných výlučně De Campem a Carterem). Jsou to tyto tituly: Conan (1968), Conan of Cimmeria (Conan Cimmeřan –1969), Conan the Feebooter (Conan mořský lupič – 1968), Conan the Wanderer (Conan tulák – 1968), Conan the Adventurer (Conan dobrodruh – 1966), Conan the Buccaneer (Conan bukanýr – 1971), napsal De Camp spolu s Carterem), Conan the Warrior (Conan válečník – 1967), Conan the Usurper (Conan usurpátor – 1967), Conan the Conqueror, Conan the Avenger, Conan of Aquilonia (Conan dobyvatel, Conan mstitel, Conan Aquiloňan – 1977,napsali De Camp a Carter) a Conan of the Isles (Conan z ostrovů – 1968, napsali De Camp a Carter).

Třetí vydání této série, uspořádané Donaldem M. Grantem a luxusně vypravené jako ilustrované vydání, zahrnovalo pouze Howardovy vlastní práce: The People of Black Circle (Lidé Černého kruhu – 1974), A Witch Shall Be Born (A zrodí se čarodějka… – 1975), Tower of the Flephant (Věž slona – 1975), Red Nails (Rudé hřeby –1975), Roques in the House (Darebáci v domě – 1976) a The Devil in Iron (Ďábel v železo vtělený – 1976). Čtvrté brožované vydání se drželo textů z časopisu Weird Tales a bylo autorizováno takovými strážci Howardova odkazu jako byl např. Donald M. Grant. Vydavatelem byl Karel Edward Wagner. Prvním z těchto titulů byl titul The Hour of the Dragon (1977); vracel se k původnímu názvu a textu povídky vydané v knižní formě poprvé ve sbírce Conan the Conqueror a podruhé ve sbírce The People of the Black Circle.

Obliba Conanovské ságy vedla ke vzniku dvou řad příběhů ve formě comics, vydávaných Marvelem, ve kterých byl Conan hlavním hrdinou: Conan the Barbarian a The Savage Sword of Conan (Conanův divoký meč). Nevyhnutelně se také hodně hovořilo o filmu, kde by měl hlavní roli Howardova svalnatého, byť poněkud málomluvného hrdiny ztělesnit (stejně nevyhnutelně) bývalý mistr světa v kulturistice. Ve velkém měřítku se také vydávaly reprinty dalších Howardových prací, často v jednom svazku s mnoha nefantazijními příběhy nevalné úrovně, které sem byly téměř podvodně vsunuty. Jedním ze zajímavých vedlejších důsledků této činnosti bylo, že byly znovu v původních verzích vydány některé povídky známé Z pozdějších De Campových přepracování v conannvském stylu, Poučné je například srovnání povídky Three-Bladed Doom (Osud s třemi čepelemi – 1977) s povídkou The Flame Knife (Plamenný nůž) ze sbírky Conan tulák, anebo The Curse of the Crimson God (Kletba karmínového boha) ze sbírky Sword of Shahrazar (Meče Šahrazaru, 1976) s povídkou The Blood Stained God (Krví zbrocený bůh) ze sbírek Tales of Conan a Conan of Cimmeria (Conanovy příběhy a Conan Cimmeřan). Většina těchto povídek, ve kterých je vše počínaje pirátstvím a westernovými příběhy konče, je mimo oblast zájmu Encyklopedie SF, stejně tak jako nespočetné brožurky, těžící ze zjevně nevyčerpatelného množství dosud nepublikovaných Howardových rukopisů, které vydávají jeho nadšení příznivci.

Tři další postavy žánru Meč a magie, o kterých Howard napsal seriály pro časopis Weird Tales (všechny předcházely Conana), jsou: Král Kull (sebráno, doplněno jinými materiály a vydáno Linem Carterem 1967), Bran Mak Morn (1969, také pod názvem Worms of the Earth – Pozemští červi) a Solomon Kane, jehož dobrodružství jsou sebrána ve sbírce Red Shadows (Rudé stíny, 1968). Pro brožované vydání byla sbírka rozdělena do tří dílů: The Moon of Skuls, 1969, The Hand of Kane, 1970 a Solomon Kane, 1971; (Měsíc lebek, Kanova ruka, Šalamoun Kane). Howardovy povídky s postavou Cormaca Mac Arta byly sebrány v knize Tigers of the Sea (Mořští tygři, 1976). Jak Bran Mak Morn, tak Cormac Mac Art inspirovali sebraná vydání; první postava sbírky Legions from the Shadows (Legie zpoza stínů, 1976) a Queen of the Night (Královna noci, 1977), autorem byl Karl Edward Wagner; druhá postava pak Sword of the Gael (Gaelův meč, 1975), The Undying Wizard (Nesmrtelný čaroděj, 1976) a Sign of the Moonbow (Znamení měsíční duhy, 1977) od Adrewa J. Offutta. Howardovým postavám Král Kull, Šalamoun Kane a mnoha dalším, byly věnovány comicsové příběhy společnosti Marvel.

Citově nevyrovnaný Howard spáchal sebevraždu, když se dozvěděl o nevyléčitelné chorobě své matky. Většina jeho obrovité produkce je z hlediska jakéhokoliv literárního měřítka hrubě primitivní, ačkoliv říz jeho příběhů způsobuje, že jsou dnes čtivější, než jakákoliv jiná škvárová produkce té doby. Je však nutné připomenout, že se jedná o dílo mladíka. Howardovy dopisy jej ukazují jako inteligentnějšího a vnímavějšího člověka, než by se dalo soudit z jeho díla, a není vyloučeno, že kdyby zůstal naživu, byl by se z něj stal uznávanější autor. Pod názvem Miscast Barbarian (Špatně obsazený barbar) vydal De Camp v roce 1975 jeho krátký životopis. Je také včleněn do Campovy knihy Literary Swordsmen and Sorceres (Literární bojovníci a mágové, 1976). The Last Celt (Poslední Kelt, 1976) je vyčerpávajícím životopisem a bibliografií, napsaným jedním ze správců Howardovy pozůstalosti, Glennem Lordem. Howardovu dílu se převážně věnuje fanzin Amra. Užitečným průvodcem Howardovým dílem je The Ultimate Guide to Robert E. Howards Sword and Sorcery, vydaný roku 1976 R. Weinbergem (Úplný průvodce příběhů typu „Meč a magie“ R. E. Howarda). The Ultimate Guide to Howardia 1925 – 1975 W. Warfielda (Úplný průvodce Howardií let 1925 – 1975, 1976) shrnuje všechny Howardovy povídky, nikoliv však knihy. A Gazetteer of The Hyborian World of Conan (Místopisný seznam Conanova hyborského světa – 1977) sestavený Lee N. Falconerem je pokusem o vypsání uceleného zeměpisu z mnohdy nedbale utroušených Howardových poznámek.

Ostatní díla: Skull Face and Others (Umrlčí lebka a jiné povídky – 1946); brožované vydání ve Velké Británii bylo rozděleno do tří svazků, druhý a třetí s názvy Valley of the Worm (Údolí červa) a The Shadow Kingdom (Království stínů); Always Come Evening (Večer vždy nastává), básně, 1957; The Dark Man and Others (Snědý muž a jiné povídky, 1963); Almuric (1939 časopisecky ve Weird Tales, knižně 1964); Wolfshead (Vlčí hlava, 1968); Pigeons From Hell (Holubi z pekla, 1976); The Book of Robert E. Howard (1976); The Second Book of REH (1976); The REH Omnibus (Souhrnný Howardův svazek, 1977).

MALCOLM J. EDWARDS: ROBERT E. HOWARD Slovníkové heslo z Encyklopedie SF (vydáno 1979)



WebArchiv - archiv českého webu