autor » Luisa Nováková
foto_autora
10 nejlépe hodnocených
Dosud žádné dílo nebylo hodnoceno

Luisa Nováková

pohlaví: žena

Život: * 19.10.1971

Národnost: českáPracoviště

* Ústav české literatury a knihovnictví FF MU v Brně, Arna Nováka 1

Funkce na pracovišti

* odborná asistentka

Vzdělání a akademická kvalifikace

* 2003:postgradu­ální,česká literatura, Ph.D., Návraty a proměny – Česká pohádka 40. let 20. století, Ústav české literatury a knihovnictví FF MU; 1998:vysokoškolský, čeština-polština, Mgr., Dětská literatura na pranýři, Ústav čs.literatury a Ústav slavistiky FF MU; 1990: středoškolský,Gym­názium Slovanské nám. Brno

Přehled zaměstnání

* 2003-: Ústav čs. lit. a knihovnictví FF MU Brno, odborná asistentka‚
* 1999–2004:Vydavatelství Akcent, Třebíč, vydavatelská redaktorka‘
* 1990–1991:Vydavatelství Petrov,redaktorka

Pedagogická činnost

* Česká literatura 20. století, Kapitoly z moderní literatury pro mládež, Nedílnost literatury pro mládež a literatury pro dospělé, Proměny pohádky, Literatura pro děti a mládež,Tvůrčí psaní, Redakční práce, Česká literatura 19. století

Vědeckovýzkumná činnost

* Literatura pro děti a mládež, česká literatura 20. století

Mimouniversitní aktivity

* Tajemnice Literárněvědné společnosti AV, bohemistické sekce pobočky v Brně; Členka Obce spisovatelů; Členka Klubu autorů literatury pro děti a mládež při Obci spisovatelůWebArchiv - archiv českého webu