autor » Ratibor Budiš
foto_autora
10 nejlépe hodnocených
Dosud žádné dílo nebylo hodnoceno

Ratibor Budiš

pohlaví: muž

Život: * 09.08.1935 † 19.08.1975

Národnost: česká

odkazy: 1x [info]Narozen 9.8.1935 v Ja­blonném nad Orlicí, zemřel 19.8.1975 v Da­mašku. Hudebně vědecký pracovník. Hudební vědu a estetiku absolvoval na UK v Praze u prof. M. Očadlíka a A. Sychry. Diplomní práce Monotematismus v díle Bedřich Smetany. Vzdělání si doplnil na katedře knihovnictví při institutu osvěty a novinářství. Bibliograf knihovny ÚDA, pak v Knihovně Bedřicha Smetany a krátce v Pragokoncertu (1968–69), na ministerstvu kultury (1969–75). Napsal řadu vědecky fundovaných, ale i popularizačních prací. Patřil k zakladatelům Mezinárodní tribuny, Burzy mladých umělců a Kruhu přátel hudby,.významný podíl na vzniku a organizaci hudebních soutěží čs. min. kultury, podstatný jeho příspěvek ke zformování Hudební mládeže ČSR. Za mnohaletou obětavou a iniciativní práci v oblasti hudební kultury mu byl udělen in memoriam titul Zasloužilý pracovník v kultuře. Z díla: Slavní čeští houslisté, Vilém Blodek, Hudební nástroje, B. Smetana, Vít. Novák, Smetanův učitel Josef Proksch, Nápad monsieura Offenbacha, Housle v proměnách staletí, Umět je rozeznít, 20 let Kvarteta města Prahy. Psal do Mladé Fronty, Květů, Hudebních rozhledů.WebArchiv - archiv českého webu