autor » Jakub Deml
foto autora
10 nejlépe hodnocených

Jakub Deml

pohlaví: muž

Život: * 20.08.1878 † 10.02.1961

Národnost: česká

odkazy: 1x [wikipedie], 1x [info], 1x [web]Jakub Deml (1878 – 1961) se narodil 20.8.1878 v Tasově na Moravě. Studoval na gymnáziu v Třebíči, na přání rodičů absolvoval katolický bohoslovecký seminář v Brně a jako kněz působil v mnoha vesnicích na Moravě.

Přátelil se s Otokarem Březinou, který podstatně ovlivnil jeho vývoj. Spolu s J. Florianem vydával překlady katolických mystiků a soudobých autorů. Pro svou ediční a spisovatelskou tvorbu byl církví kárán a posléze odvolán na trvalý odpočinek. Na příkaz konzistoře se přestěhoval do Prahy, kde se roku 1913 seznamuje s F.X. Šaldou, s nímž ho pak váže dlouholeté přátelství.

Ve třicátých letech se rozejdou za dramatických okolností. První světovou válku Jakub Deml prožil v Jinošově u Náměstě nad Oslavou. Po smrti svých nejbližších přátel (O. Březina , P. Kytlicová) prožíval Jakub Deml svou osobní krizi. Krize se prohloubila po útocích jeho knihy o O. Březinovi.

Za druhé světové války byla Demlovi znemožněna literární činnost. Během okupace se hlásil k nacisty propagovanému antisemitismu. V roce 1945 vyslýchán za své projevy z let 1939–41.

V roce 1948 je Jakub Deml postaven před lidový soud, který ho v plném rozsahu zprostí všech obžalob. Demlovo dílo nesmí být příštích 40 let publikováno. Zemřel 10.2.1961.

Největší vliv na Jakuba Demla měla tvorba O. Březiny. Symbolistická lyrika ho přitahovala svými fantazijními vizemi, rozvinutou obrazností,ale byla mu cizí její abstraktnost. Deml směřoval k prostotě a konkrétnosti.

Demlovo dílo je tvořeno souborem asi 140 knih. Je autorem rozsáhlého, žánrově i hodnotou různorodého díla. Vedle poezie vydával Deml básně v próze, lyrizované prózy,eseje, deníky,korespon­dence, překlady.

Dílo: # Slovo k Otčenáši Františka Bílka (1904) – kniha esejů # Verše české (1938) – soubor básní z let 1907–1938 # Moji přátelé (1917) – vrcholné dílo. Dle autora každé kvítko skrývá nějaké tajemství, moudrost, pravdu,krásu, útěchu, výstrahu nebo radu a zároveň je obrazem myšlenek a citů člověka # Miriam (1916) – kniha básní v próze # Pro budoucí poutníky a poutnice (1913) # Hrad smrti (1912) – jedna z nejvýznamnějších Demlových próz. Vyšla s dřevoryty Josefa Váchala # Tanec smrti (1914) # Mohyla (1926) – kronika # Zapomenuté světlo (1934) # Šlépěje (vyšlo 26 svazků v letech 1917–1941) # Mé svědectví o Otokaru Březinovi (1931) – vzpomínková kniha, která svou otevřeností způsobila velké pobouření veřejnosti a kritiky

http://ireferaty.lidovky.cz/100/552/Deml-JakubWebArchiv - archiv českého webu