autor » Jan Hvězda
foto autora
10 nejlépe hodnocených

Jan Hvězda

je pseudonym, pravé jméno je Jaroslav Novák

Život: * 31.01.1894 † 14.03.1965

Národnost: česká31.01.1894, Praha † 14.03.1965, Úřín u Ústí nad Labem. Úředník, knihkupec, ale především jeden z nejvýznamnějších skautských pracovníků s mládeží (vedl tzv. vodní Pětku). Mimo beletrii napsal i množství skautských příruček, podílel se na scénáři filmu „Na dobré stopě“. V padesátých letech byl postižen zákazem publikační činnosti. Nejznámější romány: Statečná srdce, Zelené jezero, Bílá ruka, Mořská hvězda atd. Psal též pod pseudonymy: Neander, Jan Hvězda, Kpt. Braťka.

Bylo to někdy v roce 1944. Všude kolem zuřila válka v té nestrašnější podobě, spojenecké armády na východní i západní frontě dobývaly jedno vítězství za druhým a blížily se do samého chřtánu zrůdné nacistické ideologie – Berlína. Všem bylo jasné, že vítězství spojeneckých armád, které do porobených zemí opět vrátí svobodu a demokracii, je již pouhou otázkou času. Všichni také věřili, že jedním z důsledků tohoto vítězství bude nadále pouze mírové soupeření všech vítězných velmocí.
Jedním z takto věřících občanů byl i kapitán 5. oddílu vodních skautů Jaroslav Novák – Braťka, který po celé období nacistické okupace, kdy byl u nás zakázán skauting, se podílel na ilegální činnosti oddílu. Při jednom z večerních posezení v klubovně, kdy všichni snili, jaké to asi bude po válce, Braťka začal chlapcům vyprávět příběh o soupeření Američanů se Sověty při dobývání Měsíce. Příběh, který nejenže je posouval o několik desítek let dopředu, ale z kterého také vyzařovala všeobecná touha po přátelském a mírovém soupeření vítězných velmocí. Nevím, zda se tehdy Braťkovi podařilo tento příběh chlapcům dovyprávět, ale každopádně zůstal v jeho hlavě. Po válce, v roce 1947, již jako šéfredaktor Junáka jej dějově zasazený do roku 1965 zařadil na stránky tohoto časopisu. U novely doplněné působivými ilustracemi arch. F. Fialy však v prvních pokračováních nebyl uveden autor textu, teprve od desátého pokračování je uváděn ing. J. Hvězda, který se později mění na dr. Jana Hvězdu. V souvislosti s tématem je zjevné, že jde o pseudonym.
Jelikož jsem neznal tyto skutečnosti, od okamžiku přijetí myšlenky knižního vydání výběru z kreslených seriálů, povídek a ostatních zajímavostí z časopisů JUNÁK a VPŘED jsem se pokoušel vypátrat autora této novely, což se mi dlouho nedařilo. Jak zjistil dr. Pavel Toufar, který v rámci přípravy na knižní vydání provedl její jazykové a částečně faktografické úpravy, neznal jej ani jeden z nejvýznačnějších odborníků a sběratelů naší fantastické literatury Ondřej Neff. Přestože se jedná o jednu z prvních našich novel napsaných na toto téma, která je stále středem sběratelského zájmu, nejspíš právě z těchto důvodů nebyla zařazena do Slovníku české literární fantastiky a science fiction vydaného v r. 1995.
Teprve někdy kolem roku 1992, když jsem po obnově Junáka slyšel od jednoho Z přímých účastníků o Braťkově válečném vyprávění, které bylo až nápadně shodné s obsahem později zveřejněné novely, došel jsem k přesvědčení, že dr. (nebo ing.) J. Hvězda je pseudonymem tehdejšího šéfredaktora časopisu JUNÁK Jaroslava Nováka – Braťky. To nepřímo potvrzuje i dr. Pavel Toufar, když ve svých vysvětlivkách sděluje, že některé technické prvky uváděné autorem dokazují, že se nemohlo jednat o odborníka, protože již v této době bylo známé, že jsou nereálné. A jak je známé, Braťka rozhodně v tomto odvětví žádným odborníkem nebyl. Žijeme v době, kdy závod o Měsíc je nenávratnou historií a do vesmíru létají nejen kosmonauti, ale již i první komerční zákazníci. Přesto doufám, že tato novela bude mít i pro vás, její současné čtenáře, stejné napětí a půvab, jaký měla za války pro Braťkovy posluchače i čtenáře časopisu JUNÁK. A také že jakékoliv soupeření velmocí již nikdy nebude jiné než mírové a přátelské.

Milan Svoboda v knize Závod o Měsíc (Leprez 2001)
http://www.legie.info/kniha/10015-milan-svoboda-zavod-o-mesicWebArchiv - archiv českého webu