autor » Louise Marley
foto autora
10 nejlépe hodnocených

Louise Marley

pohlaví: žena

Život: * 15.08.1952

Národnost: americká

odkazy: 2x [info], 1x [web]



Americká autorka fantastiky, narozena 15. 8. 1952 v kalifornském Rossu, vystudovala zpěv a mezi její oblíbené činnosti patří vedle hudby a zpěvu rovněž jóga a trénink skotského teriéra, ráda vaří zdravá jídla a dovede si užít i kvalitního vína. Jejím literárním debutem byl úvodní svazek trilogie Singers of Nevya: Sing the Light (1995), Sing the Warmth (1996) a Receive the Gift (1997), science fantasy odehrávající se na planetě Nevya, kam léto zavítá pouze jednou za pět let, zem je tedy neustále zmrzlá, což zabraňuje těžbě kovů a tím i rozvoji technologií. Obyvatelé planety jsou tak odkázáni na nadání Pěvců, kteří jsou díky svým mimosmyslovým schopnostem – telepatii a telekinezi – jedinými zdroji světla a tepla. V románu The Glass Harmonica (1999) jsou skrze čas zvláštním způsobem propojeny dvě dívky – sirotek žijící v chudobě Londýna roku 1761, kde se živí hudbou hranou na sklenice naplněné vodou, a zázračné dítě slavící nebývalé úspěchy hraním na skleněnou harmoniku v budoucnosti roku 2018. Jejich spojení přirozeně není dílem pouhé náhody.
Hrdinka románu Terrorists of Irustan (1999) se na prosbu přítelkyně odhodlá k aktu vzdoru, jenž se neslučuje s léčitelskou přísahou. Protest za práva žen má však pro obyvatele planety Irustan nečekaně mnohem hlubší důsledky, než by se mohlo zprvu zdát. Životem v přepychu zhýčkaná hrdinka románu The Maquisarde (2002) neví nic o chudobou stiženém okolním světě, dokud není její rodina zabita teroristy. Zármutek a touha po pomstě jí záhy otevřou oči a přinutí prohlédnout síť lží, která ji dosud obklopovala. Nalezne v sobě sílu postavit se na odpor, i kdyby to mělo znamenat dát se na cestu násilí. V románu The Child Goddess (2004) jsou na planetě určené jako zdroj surovin objeveni potomci vesmírných trosečníků, což vede k přerušení příprav na těžbu.
Na ledem sevřenou planetu Nevya se vrátila v dosud posledním, zcela samostatném románu Singer in the Snow (2005), jde o příběh velmi silné nositelky pěveckého talentu, jinak však zcela němé a tudíž odkázané na pomoc tlumočnice, se kterou se vydává do vnějšího světa, zbavena dosavadní ochrany konzervatoře. Kratší práce téměř nepublikuje, jejich souhrnné vydání tvoří sbírka Absalom's Mother and Other Stories (2007).
Louise Marleyová nepatří k autorkám, které by poutaly pozornost zástupů čtenářů, její práce tak nejsou příkladem komerčních trháků, naopak svým pojetím nabízejí spíše neobvyklý čtenářský zážitek, jenž jí však přináší nemalý počet oddaných příznivců a to nejen z řad žen, které s takovou oblibou zobrazuje jako silné osobnosti neváhající se vzepřít kruté realitě.

text: Martin Šust vyňato z knihy Pěvkyně ve sněhu



WebArchiv - archiv českého webu