autor » Jozef Kot
foto_autora
10 nejlépe hodnocených
Dosud žádné dílo nebylo hodnoceno

Jozef Kot

pohlaví: muž

Život: * 01.09.1936

Národnost: slovenskáNarodil sa 1. septembra 1936 v Bratislave v rodine filmového technika. Ľudovú školu i gymnázium vychodil v Bratislave (1942–1953), na Filozofickej fakulte UK v Bratislave absolvoval štúdium angličtiny a slovenčiny (1953–1958). Už ako vysokoškolák bol redaktorom časopisu Mladá tvorba (1956–1959), neskôr bol redaktorom Slovenských pohľadov (1961–1966), kde sa neskôr stal i zastupujúcim šéfredaktorom. Zástupcom šéfredaktora bol v rokoch 1966–1968 v Revue svetovej literatúry, neskôr šéfredaktorom vydavateľstva Tatran v rokoch 1968–1971. Od roku 1971 až do prevratu roku 1989 pracoval ako vedúci pracovník na ministerstve kultúry. Roku 1990 bol pracovníkom Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie. Od roku 1991 pracuje ako pedagóg na Štátnej jazykovej škole v Bratislave.

Prvú poviedku uverejnil už roku 1956 v Mladej tvorbe a knižne debutoval roku 1963 cyklom próz z vojenského prostredia Poslední . Od začiatku sa usiloval o nekonvenčný výraz a štýl, v debute prevláda atmosféra chvíle, častý je humor a irónia s prechodom do satiry. Experimentom bola druhá knižka próz Nanebevstúpenie stredného útočníka (1965), ktorou kritizoval psychické a spoločenské mechanizmy deformujúce človeka a spoločnosť. V racionálnej analýze sa nevyhýba humoru, satirickému či sarkastickému zveličeniu, ktoré vo výslednom tvare prechádza do grotesky s prvkami fantastiky a absurdity. Tieto prvky obsahuje aj zbierka poviedok Vítanie jari (1968). Rozvinul v nej príbehy do polôh nezvyčajnosti s prekvapujúcimi pointami.

Od prvej polovice 70. rokov Kot opúšťa predchádzajúcu, v mnohom inovačnú poetiku a prikláňa sa k dobovej spoločensky angažovanej literatúre. V novele Horúčka (1973), zasadenej do prostredia malej tlačiarne, sa pokúšal odkryť korene tzv. krízy z konca 60. rokov. Podobný charakter má i novela Narodeniny (1978), v ktorej vedúci pracovník bilancuje výsledky svojho života a práce. V novele Kolkáreň (1983) zasa kontrolór zistí nezrovnalosti v účtovných knihách podniku na výrobu kuchynského nábytku, kde je riaditeľom jeho spolužiak, a stojí pred dilemou všetko zatajiť alebo odhaliť. Výber z Kotových próz vyšiel pod názvom Beh bez konca (1986).

J. Kot je významným prekladateľom z angloamerickej literatúry a autorom štúdií o jej predstaviteľoch. Sústredil sa predovšetkým na diela moderného realizmu 20. storočia, ako W. Faulkner, J. D. Salinger, A. Sillitoe, J. Updike, E. Hemingway, J. Joyce, S. Bellow a i. Zaskvel sa aj prekladmi svetovej drámy W. Shakespeare, E. O�Neill, E. Albee, H. Pinter a iní.

Zostavil antológiu Americká poézia XX. storočia (1959) a spolu so Štefanom Uhrom napísal aj scenár k filmu Horúčka (1975).WebArchiv - archiv českého webu