autor » Rudy Rucker
foto autora
10 nejlépe hodnocených

Rudy Rucker

pohlaví: muž

Život: * 22.03.1946

Národnost: americká

odkazy: 2x [web], 1x [e-povidka], 1x [info]Vystudoval matematiku, učitel, od r. 1982 se věnuje výhradně psaní. Někdy bývá řazen k autorům kyberpunku. Jeho první román White Light (Bílé světlo, 1980) je podivuhodnou spekulací o posmrtném životě s použitím úvah o jiných dimenzích a vyšší matematice. Autor sám prohlašuje, že jde o první z jeho tří „transrealistic­kých“ románů. Dalšími dvěma jsou The Sex Sphere (Sféra sexu, 1983) a The Secret of Life (Tajemství života, 1985). Jeden z hrdinů románu Master of Space and Time (Pán prostoru a času, 1985) objeví způsob, jak měnit realitu a putovat do jiných světů. Román Software (1982) pojednává o robotech, kteří se chtějí stát nezávislí na svých lidských tvůrcích. V pokračování Wetware (1988) se roboti pokoušejí vyrobit lidské napodobeniny a vetřít se tak nepozorovaně mezi lidi. Obě díla byla odměněna Pamětní cenou P. K. Dicka. Své povídky R. shrnul do sbírky The 57th Franz Kafka (57. Franz Kafka, 1983). Teorii dutozemě oprášil v románu The Hollow Earth (Dutá země, 1990) odehrávajícím se v alternativním světě. V R. prózách se mísí metafyzika s matematicko-fyzikálními teoriemi a autorovou zálibou v extravagantním ději. R. je také autorem několika úspěšných teoretických knih o matematice, např. The Fourth Dimension (Čtvrtá dimenze, 1984), a počítačového softwaru s prvky virtuální reality.

In: Neff, Olša – Encyklopedie literatury science fiction WebArchiv - archiv českého webu