kniha » Daň pro ohaře
v Top10 9 | chce si přečíst 16 | chce mít v knihovně 17 | má v knihovně 170
hodnotilo: 232
92%
Koupit knihu:
FantasyShop.cz
Fantasya.cz
Daň pro ohaře

Steven Erikson

Daň pro ohaře

série: Malazská Kniha padlých
díl v sérii: 8
kniha patří do světa: Malazský svět

Kategorie: fantasy - dark

originální název: Toll the Hounds
originál vyšel: 2008

vydání: Talpress (web) 2010
Přispívat do diskuze mohou jen registrovaní uživatelé


12345678poslední 9351 příspěvků celkem

Výpis příspěvků obsahuje skryté texty. Zobrazit příspěvky: spoilery

 [351] BorgDog 21.09.2021 22:46  

@eviljack[350]: Telorast a Cudrn jsou také v „Pádu světla.“ Kde mají jednu… naprosto kouzelnou scénku a hlášku s jinou postavou. :-)

 [350] eviljack 21.09.2021 13:28  

@BorgDog[349]: Co mi taky zbývalo, že jo :) Ač se to nezdálo, tak půlka Prachu snů už je za mnou, Telorast s Cudrn mě kously do zadku hned na začátku, takže je všechno v pořádku, dám pak zas vědět, až se prokoušu na konec.

Dík, ono se v těch bozích / ascendentech / supermanech vyznat je občas vpravdě nadlidský úkol :) Někdy mám dojem, že to tam autor namydlil, jak ho zrovna napadlo, uvidíme, až dočtu do konce.

 [349] BorgDog 21.09.2021 01:45  

@eviljack[348]: Na většinu otázek sis odpověděl sám. :-) S věkem postav má Malaz problém na více místech, protože Erikson je občas nezvládne uhlídat. Segulehové v podání Esslemonta jsou bohužel DOST nekonzistentní se Segulehy u Eriksona. Na většinu otázek „Daně pro ohaře“ tak sice „Jabklo, žezlo, trůn“ odpoví, ale většinou jsem měl dojem, že jinak (a hůře) než Erikson chtěl. Co se Dassema týče, bude se to nejspíše řešit u Esslemontových prequelů s Kellanvedem. Momentálně o něm není jinde víc než to tady. Osobně bych řekl, že právě fakt, že ho uctívali členové „jeho“ kultu měl určitý dopad na jeho schopnosti. Nemusel být přímo ascendant, ale pouhý člověk už také nebyl. Detaily alespoň zatím nejsou.

 [348] eviljack 12.09.2021 18:35  
spoiler Tento diskuzní příspěvek obsahuje spoilery - zobrazit?
 [347] idle (editor) 22.11.2016 18:47  

@Majkl[346]: Zajímavý, člověk semtam i něčemu rozumí. :)

 [346] Majkl 22.11.2016 18:37  

Pre pobavenie:

Kamarátku, rodenú Rusínku, som nahovoril na to, aby mi preložila nejakú tú anotáciu z Malazu do rusínčiny. A výsledok znie vtipne… a zaujímavo :) Preklad nás pobavil, tak sa s vami podelím.

Daň pro psyska:

Hovoryť s'a, že hospoďin Kapucňak, pan smerty, k sobi nabrav tlupu bohiv, na misce de zvŷčajnŷj smertelnyk ne zajde. Hovoryť s'a, že hospoďin Kapucňak čekať na kinc'u všŷtkŷch intrig, všŷtkŷch planiv i všŷtkŷch velykŷch sniv. No teper' stojiť na začatku… V Darudžistaňi, zaplavlenim ľitňima sprahotamy, kvasyť zlŷ visťi, bezpokojujuči sluchŷ i pidle lžyve našeptavaňa. Pryšly čudžincy, posobyť tu vrah a mohly bŷ s'a probudyty vže poraženŷ tiraniji. Na Palyteľiv mostiv u vŷslužbi v Krulovim bari s'a zamir'aly mistnŷ asasinove, što maje fatalnŷ nasľidkŷ. Maloho tovsťocha v červenim lajbyku bezpokojiť, že mu roste brich, ale znaje, že to je najmenša joho trapeza, bo des' daleko čuty jak brešuť zbisnŷ psyska. A dalekŷm Čornŷm Koralom rivnodušno voloďijuť Tiste Andijcy. K velykij mohŷľi za mistom prychoďať tys'ači ľudej – prychŷlnycy kultu Vŷkupyteľa, kolys' normalnoho smertelnyka, jakoho česť i dobrodyteľi suť javno bezsylnŷ proty pokryvlenŷm ambicijam vŷznavačiv. A hospoďin Kapucňak tak stojiť na začatku vzburŷ, kotra otr'ase vesmirom, a na joho kinc'u čekať dachto druhŷj. Pro Anomandera Terlic'u pryšov čas, koly musyť vŷpravyty davnu, strašnu nespravedlyvosť.

Rusínsky preklad anotácie v azbuke: Говорить ся, же господїн Капуцняк, пан смерти, к собі набрав тлупу богів, на місце де звычайный смертелник не зайде. Говорить ся, же господїн Капуцняк чекать на кінцю вшыткых інтріґ, вшыткых планів і вшыткых великых снів. Но теперь стоїть на зачатку… В Даруджістанї, заплавленім лїтнїма спраготами, квасить злы вістї, безпокоюючі слухы і підле лживе нашептаваня. Пришли чуджінци, пособить ту враг а могли бы ся пробудити вже поражены тіранії. На Палителїв мостів у выслужбі в Круловім барі ся заміряли містны асасінове, што має фаталны наслїдкы. Малого товстёха в червенім лайбику безпокоїть, же му росте бріх, але знає, же то є найменша ёго трапеза, бо десь далеко чути як брешуть збісны псиска. А далекым Чорным Коралом рівнодушно володїють Тісте Андійци. К великій могылї за містом приходять тисячі людей – прихылници култу Выкупителя, колись нормалного смертелника, якого честь і добродителї суть явно безсилны проти покривленым амбіціям вызнавачів. А господїн Капуцняк так стоїть на зачатку взбуры, котра отрясе весміром, а на ёго кінцю чекать дахто другый. Про Аномандера Терліцю пришов час, коли мусить выправити давну, страшну несправедливость.

 [345] Damacon 14.11.2015 21:28  
spoiler Tento diskuzní příspěvek obsahuje spoilery - zobrazit?
 [344] BorgDog 12.11.2015 18:34  

@Damacon[343]: Ano, právě ten. :-)

 [343] Damacon 12.11.2015 10:50  
spoiler Tento diskuzní příspěvek obsahuje spoilery - zobrazit?
 [342] Lucc 12.11.2015 08:54  

@BorgDog[341]: A co je v Malazu ještě nového :)

 [341] BorgDog 12.11.2015 08:32  

@Strýček Biolit[338]: Není to groteska, jen to působí… jako dokonalá antiteze finále „Návratu Rudé gardy.“ Jako by ICE vyslechl námitky, že to byl choas, kde si x-ascendantů nahodile dávalo po hubě, tak strhl kormidlo na druhou stranu: Sedl si a pedanticky, scénu po scéně, naplánoval finále, kde KAŽDÝ bude mít „chvilku pro sebe“ a něco zásadního udělá. Což je v zásadě fajn, jenže to přehnal. Většina těch „chvilek“ je vytvářena účelovými náhodami, a většina těch „zásadních činů“ je celkově úplně zbytečných. Finále OST by šlo seříznout na cca. pět postav – ty jediné „tvoří děj“. Vše ostatní je na to navěšené a účelově zkomplikované jen „aby to tam bylo.“

 [340] BorgDog 12.11.2015 08:19  

@Damacon[339]: Přímo to není řečené , samotný dialog nikde není, ale jde to „složit“ hlavně z narážek Mistra Kápě v desítce – že to CELÉ byl Anomanderův plán od počátku, a sahalo to zřejmě dost daleko a připravovalo se to dost dlouho. Ostatně, takových plánů tam bouchne víc…

 [339] Damacon 11.11.2015 20:09  
spoiler Tento diskuzní příspěvek obsahuje spoilery - zobrazit?
 [338] Strýček Biolit 02.06.2015 19:47  

@BorgDog[336]: Tak pokud by to finále byla groteska a ony situace krajně humorné, tak bych to bral…ale pokud to myslí vážně, tak je to zřejmě problém…

 [337] seelya 02.06.2015 14:08  

@BorgDog[336]: asi sa zhodneme, že ICE má proste problém so zakončením… kedy zhruba môžeme čakať oficiálne vydanie?

btw, neverím, že deus ex machina prekoná sapka v husitskej trilógii, hlavne v prvej časti, takže som ochotná to prekusnúť

 [336] BorgDog 02.06.2015 13:49  

@Strýček Biolit[335]: V tomhle problém není. Ty návaznosti na „Daň pro ohaře,“ jak je ICE dopsal (byť občas úplně jinak, než podle mě Erikson plánoval), ten humor, kterého je tentokrát docela dost… všechno v pohodě. Akorát prostě ty zvraty ve finále jsou příliš nucené, příliš nepravděpodobné, založené na šabloně typu: „osoby A a B chtějí zničit předmět X. Hodí na něj moranthskou munici, nalijí pár litrů kyseliny – a nic. A a B jsou zoufalí – a v té chvíli se vynoří z šera osoba C, do předmětu X bouchne pěstí, ten se rozpadne a ona zas odkráčí do tmy. Hurá!“ No a podobných situací v různých variantách je tam kolik – čtyři? Pět? Nejméně.

 [335] Strýček Biolit 02.06.2015 12:04  

@BorgDog[334]: Jo!

 [334] BorgDog 01.06.2015 22:20  

@Strýček Biolit[333]: Je a má tam jednu naprosto kouzelnou scénku. :-) Je tam taky Raest a dokonce jistý Imass aspirující na tyrana, kterého si vykopal, aby měl s kým mastit mariáš. :-)

 [333] Strýček Biolit 01.06.2015 17:44  

@BorgDog[332]: Je tam Chocholka?

 [332] BorgDog 01.06.2015 17:43  

„Orb Sceptre Throne“ dočten. Detailní report si nechám na komentáře, jen stručně několika větami: Zklamání. Finále není chaotické, jako u „Rudé gardy“, ale bohužel má problém jinde: V Deus ex Machina, na kterém je vysloveně postavené, hned na několika místech. Lidé se souhrou okolností zjevují přesně tam a v ten správný okamžik, aby mohli udělat, co je potřeba. Nejméně jednou úplně „odnikud.“ Jistý klíčový předmět se nachází na úplně nelogickém místě, bez sebemenšího vysvětlení, jak se tam mohl dostat – prostě tam je, aby mohl být v pravou chvíli nalezen a doručen na správné místo. Některé zvraty jsou samoúčelné, jeden dost pitomý. V jednotlivostech to funguje, v celkovém pohledu je to však šíleně strojené, viditelně „připravené“ jak loutkářské představení, Vím, že tohle se vyčítalo i Eriksonovi, ale ICE to tu dotáhl MNOHEM dál. Ano, výchozí nápad a konečné řešení JE zajímavé. Oceňuji víc humoru, některé scény jsou vizuálně úžasné, stylově je vidět, že ICE stále stoupá. Přesto jsem z toho konce jenom kroutil hlavou (k pár věcem se ještě chci vrátit).

 [331] Strýček Biolit 30.05.2015 00:53  

@seelya[326]: Něco navrhni. ICE si Kišku piplá a úplně se jí imho nevzdá.

@BorgDog[327]: Aj…tak trochu umělecký film.

 [330] BorgDog 30.05.2015 00:01  

@seelya[328]: Netuší, a to je právě roztomilé. :-) Navíc, Dassem se toho času nachází v jistém klášteře, jelikož „odhodil meč“ a přísahal, že ho už nikdy nezvedne. A jsem cca. ve dvou třetinách.

 [329] Sir Artorias 29.05.2015 23:42  

ach já Dassema taky nemusím. Takový tragéd bez příčiny. Když se to vezme kolem a kolem, Mistr Kápě mu nic extra neudělal a přesto se žene půl světa, aby ho zabil, pak je ještě docela neschopný a není ani schopen porazit Anomendera, který má problém zvednout meč, tak ho Anomander využije a Dassem se ještě kvůli němu hroutí.

 [328] seelya 29.05.2015 23:24  

@BorgDog[327]: ono ja som na jeden veľký dassemovský spoiler náhodou natrafila, keď som si pozerala diskusie k FoD, tak som myslela, že dostane viac priestoru (ale som rada, že zatiaľ sa tam veľmi nevyskytol – inak, akú časť knihy máš už asi prečítanú? jednu kapitolu niekde na konci prežijem, ale viac častí s ním mi nerobí dobre)

a stavím sa, že tí segulehovia ani len netušia, že anomander sa nechal zabiť schválne, inak by s dassemom urobil rýchly proces :))

 [327] BorgDog 29.05.2015 22:58  

@Strýček Biolit[321]: Styl je právě poměrně zvláštní. ICE zkusil zas něco nového: Kapitoly tvoří desítky, stovky oddílů většinou jen krátkých – některé doslova pár řádků, nejdelší tak tři čtyři strany. Úmyslně to rozkouskoval na „mozaiku“, kterou seřadil jen volně – někdy jde po sobě třeba pět kousků z jedné linie, někdy jenom dva – a letí se jinam. Dalo mi trochu práce se začíst, zvyknout si na to neustálé skákání, na druhou stranu teď vidím i výhody. I když postav je hodně, díky rychlému střídání žádná na moc dlouho nezmizí z paměti – nikdo není „upozaděn“ a orientuje se v tom překvapivě snadno. Ale je mi jasné, že některým čtenářům ten styl BUDE vadit. Finále si zatím netroufám odhadnout, dostanu se k němu tak za dva dny.

@seelya[322]: Linie působí „zbytečně“ ve smyslu, že doplňuje sice věci do znalostí Eriksonova vesmíru, ale nechápu, proč to dělá, protože ty nové znalosti tam k ničemu nejsou. A problém s Kiskou je, že je NAPROSTO „out of character“ ve smyslu, jak se její postava chová. Máme tu „elitní“ asasínku, která dělala osobní strážkyni nejlepšímu velemágovi říše – a jedná prostě jak zamilovaná puberťačka. Navíc její projevy na téma „mně se vlastně příčí zákeřné zabíjení“ – to je už naprosto pro smích. Když tu postavu porovnáš třeba s Tajou Radok, která v knize taky vydatně operuje, je ten kontrast zničující a Esselmont to stále zhoršuje.

Co se Dassema týče, zatím měl jen jedinou krátkou kapitolku, ale ještě se objeví. Segulehové se totiž doslechli o tom, že zabil Pána černého meče, a protože dotyčný Pán byl čirou náhodou Sedmý, rozhodne se současný Osmý, že by by mohl zkusit postoupit a vyrazí s Jedenáctým Dassema hledat. Zatím to vyústilo v řadu poměrně povedených scének s jejich nedobrovolnou průvodkyní a velkou redukci banditů v Mengalských horách – řvát na ty dva cvoky v bílých maskách „okamžitě odhoďte zbraně a vzdejte se!“ prostě jaksi není… dobrý nápad. :-)

 [326] seelya 29.05.2015 22:26  

@Strýček Biolit[325]: ja tvrdím, že v posledných dvoch? častiach ju už neuvidíme… o čo sa chceš staviť?

 [325] Strýček Biolit 29.05.2015 21:51  

@seelya[324]: Výhodné ano, ale citová hodnota takových klů by nedovolila Kišce vyměnit je za prachbídné peníze. Nicméně už pomalu můžeme uzavírat sázky, zdali se Kiška objeví i po „uzavření“ své linie…já tvrdím, že ano.

 [324] seelya 29.05.2015 20:27  

@Strýček Biolit[323]: takto všeobecne – pápeža už načapali aj pri horších veciach… navyše je biznis so slonovinou veľmi výhodný, a nebola to kiska, ale tá chabá napodobenina anomandera, kto bol fetišista na kly

 [323] Strýček Biolit 29.05.2015 20:17  

@seelya[322]: Kiška a prodat Tayovy kly? Blázníš?! To už spíše načapáš papeže, jak mlátí hlavou o koberec v nějaké mešitě…

 [322] seelya 29.05.2015 19:14  

@BorgDog[320]: a už to vyzeralo na vrchol ICE-ho tvorby… fakt je tá kiskina línia až tak zvoraná? (plus absolútne nemusím dassema, ktorý sa tam tuším tiež niekde pohybuje)

@Strýček Biolit[321]: kly by mohla prípadne predať niekde na trhu so slonovinou :D

 [321] Strýček Biolit 29.05.2015 19:07  

@seelya[319]: Rozhodně by to byla první vládkyně s císařským/bůh­víjakým dvorem na hausbótu…:D

Pokud Kiška najde Tayovu okelnělou mrtvolu, jsem si jist, že nespáchá sebevraždu, ale spíše ony kly vyrve a vyrobí si z nich památku na Taye…a vzhledem k jejímu vztahu k němu to nejspíše nebude náhrdelník…ehm.

@BorgDog[320]: Bohové, další finále jako v Rudé gardě už ne :( Kišku měli sežrat ohaři hned v Noci nožů a byl by klid. Akorát zbytečně oxiduje, v Meči z kamene byla víceméně zbytečná. No…hlavně aby ICE zachoval jednodušší styl, méně linek a méně postav…

 [320] BorgDog 29.05.2015 18:55  

@Strýček Biolit[318]: Problém je jednak neustálý příklon chování Kisky směrem k čím dál větší debilitě, a jednak to, že ta linie je naprosto odtržená od zbytku dění, aspoň tedy zatím. Když ty kapitoly při čtení přeskáčeš, vše naznačuje, že se nestane NIC – je to „dopsáno z povinnosti.“ Esselmont jinak dokončuje ve vlastním příběhu prakticky celou darúdžistánskou linii z hlavního Malazu. Přitom to nepůsobí jako výsledek nějaké vzájemné dohody – na několika místech jde přímo PROTI tomu, jak Erikson některé věci naznačil nebo aspoň jak jsem já chápal, že by je dokončil – ale na druhou stranu to má minimum vyloženě „kontinuálních chyb.“ Našel jsem zatím jen dvě, celkem spekulativní. Ale zas je tam opravdu hodně „bad-ass“ týpků a obávám se, aby finále nedopadlo jako Návrat Rudé gardy. Jo, a velký plus je humor – tentokrát je ho rozhodně nejvíc, ne ve formě scének, ale černě-ironického nádechu, který tak nějak prosakuje konstantně, od citátů v záhlaví kapitol, po komentáře postav. Není to na hlasitý řehot, spíš permanentní škodolibé šklebení – a opravdu to funguje třeba i u těch Segulehů.

 [319] seelya 29.05.2015 18:30  

@Strýček Biolit[318]: už teraz je jasné, že ICE-ho podceňuješ… každý predsa vie, že Kiske kly nenarastú, akurát nájde Tayschrennovu kelnatú mŕtvolu nad ktorou od smútku spácha samovraždu, a ak s ňou dovtedy Leoman vydrží, môže je naložiť do pohrebnej lode a tú zapáliť… veď ako by si ICE mohol dovoliť skončiť dejovú líniu s vládkyňou Malazu a priľahlého vesmíru?

 [318] Strýček Biolit 29.05.2015 18:06  

@BorgDog[317]: Hehehe…bych ICEho nepodceňoval…Kiška ascenduje…narostou jí kly…přestěhuje se na loď…a bude vládkyní celého Malazu a přilehlých chodeb.

 [317] BorgDog 29.05.2015 15:04  

@Strýček Biolit[316]: Ano, konec. A upřímně řečeno, kvůli TÉHLE linii bude zas hodnocení jen 90% nebo ještě méně. Prostě je to blbější a blbější, nemá to žádný účel (nebo aspoň zatím žádný nevidím) a jeden výrok dotyčné zrovna před chvílí mě přiměl zařvat smíchy, akorát že byl myšlený vážně. Jinak zatím dobré. Opět do doplňuje velké kvantum faktů od poměrně zásadních až po roztomilé drobnosti, jako co že to tenkrát šla Apsalar ukrást do Měsíčního kamene, když ji tam Anomander přistihl. A je to zatím nejvtipnější ICE kniha – takovým neokázalým, suše sarkastickým způsobem. Ne na hlasitý smích, ale VELMI časté (i škodolibé) šklebení.

Prozatím konec hlášení – jsem těžce pozadu, musím číst dál. :-)

 [316] Strýček Biolit 29.05.2015 12:28  

@BorgDog[314]: Cože? Konec Kišky? To mi ICE nemůže udělat! Rychle, musíme rozjet nějakou akci na fejsbučku! Třeba 1 like = 1 Kiška navíc…nebo udělat kampaň hot bucket challenge!

Bohové…žádná Kiška? Co já budu dělat? No…ale kdyby náhodou…musí se udělat řádná tryzna, že? Takže…ty seženeš tanečnice, pití, ohňostroj, barevně pomalované poníky (bez těch není žádná tryzna tryznou), idle nakreslí plakáty…a já se obětuji a celé to budu organizovat.

 [315] Sir Artorias 27.05.2015 18:29  

@BorgDog[314]: ok ok :)

 [314] BorgDog 27.05.2015 17:57  

@Sir Artorias[313]: Tohle se dotýká děje Orb Sceptre Throne, kde se masivně řeší Segulehové a bývalý darúdžistánský tyran, který bohužel není zdaleka tak mrtvý, jak by měl. A ano, dojde řeč i na Barúka, ty naložené Segulehy v K´Rulově baru, bránu Noci a další věci, je to prakticky „dojezd“ bočních linií Daně pro ohaře a dokonce Vzpomínek ledu. Nechci se dopustit spoileru, kniha už je přeložená, dočítám druhou betaverzi a hodnocení zatím půjde asi na 100%… z několika důvodů.

(Pro fanoušky Kisky: Její linie tu končí a zřejmě už ji v dalších knihách neuvidíme.)

 [313] Sir Artorias 27.05.2015 11:33  

@Klobouk123[312]: počky ale jak by Segulehové dostali bránu do Korálu? Já mám sice nějaké teorie, ale Borg by měl uvést vše na pravou míru a slečně dotaz zodpovědět.

 [312] Klobouk123 27.05.2015 09:41  

@seelya[311]: hej, nerobim. Dvakrat precist nestaci. Zkus to cele precist jeste tak 5 krat nebo 6 krat a uvidis, jak to cele do sebe zacne zapadat.

12345678poslední 9351 příspěvků celkem
Po diskuzní stránkách se můžete pohybovat také pomocí šipek na vaší klávesnici:
stránka starších příspevků = šipka vpravo
stránka novějších příspěvků = šipka vlevo


WebArchiv - archiv českého webu