kniha » Na rozhraní světů
chce mít v knihovně 2 | má v knihovně 1
hodnotilo:
0%
Na rozhraní světů
Sestavil/i:

Tereza Dědinová

Na rozhraní světů

Fantastická literatura v mezioborovém zkoumání

Kategorie: fantasy - sci-fi - antologie - literární teorie

originál vyšel: 2016

vydání: Masarykova univerzita (web) 2016Informace / Anotace ke knize: Na rozhraní světů - Fantastická literatura v mezioborovém zkoumání

Kolektivní odborná monografie obsahuje příspěvky jednadvaceti autorů k reflexi fantastického vyjádření v literární a divadelní tvorbě. Pět tematických oddílů (O utopičnosti v literatuře, Sdílení příběhu, světa a jazyka, Ke kořenům nejen české fantastiky, Kreativita a fantastičnost – příběhy nejen pro děti, Středoevropská postmoderna) představuje možnosti zkoumání fenoménu fantastična z hlediska literární teorie a historie, divadelní a kognitivní vědy, filozofie a komparatistiky. Široké pojetí fantastična uplatněné v knize umožnilo zaměřit se na žánrové i nežánrové podoby fantastiky, a přispět tak k překlenutí do značné míry umělé hranice mezi nimi.
(dle nakl.)

Obsah

Úvaha úvodem aneb jak (ne)definovat fantastiku (Tereza Dědinová)

Jak číst tuto knihu (Tereza Dědinová)

1. O utopičnosti v literatuře

Úvod (Jakub Jarina)

Fantastická literatura jako model společnosti (Helena Ulbrechtová)

Převychovat člověka: role lidské přirozenosti v negativních utopiích (Jakub Jarina)

More, Abbott a kouzlo analogie (Ondřej Pomahač)

2. Sdílení příběhu, světa a jazyka

Úvod (Tereza Dědinová)

Jáství jako narativní konfabulace naší představivosti (Antonín Dolák)

Sdílené světy ve středověku a dnes (Hana Málková)

Jsou scifistky feministky? (Joanna Czaplińska)

Fiktivní jazyky ve fantastice (Jiří Jelínek)

3. Ke kořenům nejen české fantastiky

Úvod (Tereza Dědinová)

K iracionalite v tvorbe Edgara Allana Poea (Jakub Souček)

Fantaskní motivy v české próze druhé poloviny 19. Století (Michal Fránek)

Fantastický svět divadelních her Karla Čapka (Jana Cindlerová)

Z historie české scifi – „Otec“ zakladatel Jan Weiss (Daniel Jakubíček)

4. Kreativita a fantastičnost – příběhy nejen pro děti

Úvod (Luisa Nováková)

Kreativní fantazie Gianni Rodariho (Lenka Naldoniová)

Spletité výpravy za úsměvem – K poetice humorných fantasy Johna Morressyho (Luisa Nováková)

Obraz města v pohádkové trilogii Pavla Šruta ve srovnání s dalšími autorskými pohádkami (Martina Salhiová)

Poetický příběh o samotě: Ke knize Tomáše Pěkného Havrane z kamene (Ester Nováková)

5. Středoevropská postmoderna

Úvod (Zbyněk Fišer)

Role fantastična v díle Jiřího Kratochvila (Zbyněk Fišer)

Aspekty fantastična v příbězích Michala Ajvaze (Zdeněk Ježek)

Pronásledování, paranoia a nadpřirozeno jako významné rysy prozaické tvorby Miloše Urbana (Matěj Antoš)

Fantastické momenty v české metafyzické detektivce (Michaela Wronová)

Postmoderní smrt bohyně – Anna In v hrobech světa Olgy Tokarczukové (Anna Gnot)

 WebArchiv - archiv českého webu