kniha » Labyrint světa a ráj srdce
má v knihovně 2
hodnotilo: 2
90%
Labyrint světa a ráj srdce Více vydání = více obálek.

Jan Amos Komenský

Labyrint světa a ráj srdce

Kniha vyšla i pod názvem:
Labirynt Swěta a Lusthauz Srdce
(viz informace u vydání - záložka 'další informace')

Kategorie: utopie - fantaskní

jiný (obecně známý) název: Labirynt Swěta a Rág Srdce
originál vyšel: 1631

vydání: Bratrská tiskárna 1631; Jan Paskovský 1663; W. Taužil 1757; Jan Samm 1782; František Jeřábek 1809; Kober 1879; J. Barvič 1887; J. Barvič 1891; Spolek pro vydávání laciných knih českých 1892; J. Barvič 1900; Otto 1906; Bradáč 1919; Barvič a Novotný 1919; Otto 1922; Barvič a Novotný 1923; Kober 1926; Kvasnička a Hampl 1938; Šolc a Šimáček 1940; Státní nakladatelství 1948; Tranoscius 1952; SPN 1955; Naše vojsko (web) 1958; Melantrich, Svobodné slovo 1958; Odeon 1970; Odeon 1984; Tribun EU 2009; Městská knihovna v Praze 2011; Práh (web) 2013; Host (web) 2014; Poutníkova četba 2016; Práh (web) 2019; Městská knihovna v Praze 2020


Informace / Anotace ke knize: Labyrint světa a ráj srdce

Dvě století poté, kdy Thomas Morus napsal svoji Utopii, knihu o mimo-světě, přišel Komenský s vlastní představou jakési «pantopie» čili vše-světa.
[viz O. Neff: Něco je jinak (Albatros, Praha, 1981, s. 12–31)]

Původní titul a podtitul: Labirynt Swěta a Lusthauz Srdce / to gest, Swětlé Wymalowánj, kterak w tom Swětě, a wěcech geho wssechněch, nic nenj než Matenj a Motánj, Kolotánj a Lopotowánj, Mámenj a Ssalba, Bjda a Tesknost, a naposledy Omrzenj wsseho a zauffánj: Ale kdož doma w srdcy swém sedě, s gediným Pánem Bohem se vzawjrá, ten sám k prawému a plnému mysli vpokogenj a radosti že přicházý

V nejnovějšich vydáních bývají titul a podtitul uváděny jako:
Labyrint světa a ráj srdce / to jest Světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než matení a motání, kolotání a lopotání, mámenía šalba, bída a tesknota, a naposledy omrzení všeho a zoufání: ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází

 WebArchiv - archiv českého webu