kniha » Údolí splněných přání
má v knihovně 23
hodnotilo: 7
71%
Údolí splněných přání

Jeremej Judovič Parnov

Údolí splněných přání

Kategorie: fantasy - sci-fi

originální název: Prosnis v Famagustě

vydání: Lidové nakladatelství 1986


Informace / Anotace ke knize: Údolí splněných přání

dotýká se mýtů a pověr Východu


Téma je vybudováno na konfrontaci dvou zcela odlišných světů, dvou téměř nesouměřitelných způsobů myšlení – světa, v němž vládnou počítače, směnitelné valuty, vnější úspěch, k jehož dosažení vedou všechny prostředky, a světa tajemného, pro nás nesmírně vzdáleného nejen prostorem, ale i chápáním lidských hodnot. A přece, navzdory exotičnosti reálií, s nimiž se tu setkáváme, navzdory dokonale stupňovanému napětí, jež přísluší příběhům jejichž podstatou je záhada, tajemno, hlavním objektem autorova zájmu stále zůstává člověk. Člověk, bojující na jedné ze stran barikády, jíž se říká zlo, násilí, anebo také daleko přesněji – válka. Způsoby tohoto boje mohou být různé, různé mohou být i ostatně i cíle, v jejichž jménu je tento boj veden. Proti násilí bojuje i na první pohled zcela lhostejný a světskými věcmi opovrhující lama, pro nějž se hlavním smyslem života stalo dosažení „druhého břehu“ nirvány. Po svém se proti němu bouří i chemik Smith, který poznává, že nic v životě nesmí být zapomenuto, brání se mu i profesor Valenti, jehož lidské city byly zcela pohlceny touhou po poznání. Bezbranná vůči násilí, obrněna pouze vzpomínkou na lásku, stojí krásná Joy… Ale je tu i Macdonald – muž nepochybující o tom, že síla zbraní, techniky podřízené lidskému rozumu nezatíženému balastem etiky je schopna rozhodnout každý konflikt. Právě on stojí na druhé straně barikády, důsledně a věcně obhajuje baštu zla, násilí a zkázy. Patří k autorovým zásluhám, že se mu podařilo vytvořit typ zcela neschematický, jenž může na čtenáře působit chvílemi téměř sympatickým dojmem. Existuje však ještě jiné zlo – zlo o nic méně zhoubné: Zlo lidské lhostejnosti. Lama Norbu mu málem podlehne a zaplatí tu nejvyšší cenu. Představený kláštera posílá na cestu bez návratu své sloužící, aniž by se zamýšlel nad důsledky svého počínání. Svištění biče, jímž se každému čestnému člověku stává jeho vlastní svědomí, pohání Smitha k tomu, aby usilovně hledal smysl všeho co prožil a prožívá. Až na konci příběhu se intuitivní náznaky v jeho myšlení spojují v ucelený obrazec…

 WebArchiv - archiv českého webu