kniha » Narovnaná zeměkoule
má v knihovně 11
hodnotilo: 5
74%
Narovnaná zeměkoule Více vydání = více obálek.

R. V. Fauchar

Narovnaná zeměkoule

Kategorie: sci-fi

vydání: Šeba V. 1946Informace / Anotace ke knize: Narovnaná zeměkoule

Hrdinové románu Narovnaná zeměkoule (V. Šeba 1946) mají mnohem grandióznější plán – narovnat zemskou osu pomocí řízených atomových výbuchů, což by mělo způsobit na Zemi příznivější klima. Plán se snaží zmařit západní kapitalisté a zejména Liga proti narovnání zeměkoule. Plán výbuchů se nezdaří a Země se začne blížit k oběžné dráze Venuše, s níž by se za dva roky mohla srazit. Ve snaze odvrátit srážku se lidstvo semkne a vytvoří komunistickou společnost. V poslední chvíli však zasáhnou Venušané a Zemi vrátí do její původní orbity.

In: Adamovič – Slovník české literární fantastiky a science fiction


Hospodářský koordinační výbor Světového svazu národů se na návrh ruského profesora Ivana Soboljeva usnesl, že se nakloněná zemská osa narovná silou uvolněné atomické energie, což má přinésti všem národům a státům, tedy celému lidstvu, největší dobro – tak na př. se tímto odvážným zákrokem v mírných pásech odstraní střídání čtvera ročních počasí se všemi jeho hospodářskými nedostatky a potížemi. K tomu cíli se ustaví komise, jejímiž předními pracovníky jsou odborář Flannery, profesor Soboljev, československý inženýr Souhrada, tajemný muž v pozadí, Thorpley a jiní. Na spolehlivé základně vědeckých poznatků ze soudobé fysiky a chemie, kterých autor, rozený a strhující vypravěč, obratně a důmyslně užívá, staví silou své jedinečné obraznosti děj plný napínavých událostí, který si udrží zájem čtenářů doslova od prvního řádku do řádku posledního. Nelze nám v tomto výtahu vypsati byť i jen stručný obsah tohoto obdivuhodného románu. Se zatajeným dechem sleduje čtenář boj a souboj komise se sobeckým podzemím, které má svého člověka i v samém vedení komise, aby za této pomoci se snažilo zničiti dílo, k němuž lidstvo hledí s nadějemi, že trvale a podstatně zlepší a ulehčí jeho osud na této planetě. Téměř bez dechu prožívá čtenář s tímto lidstvem hrozivý vývoj událostí, když zemi hrozí neodvratná srážka s Venuší, která je pak v poslední chvíli zásahem Venušanů odvrácena, aby tak těmito činy nakonec pomohli narovnati zeměkouli. Vlastní děj je mile doplňován episodami ze života snaživé třídy prof. Melichara, která za jeho vedení a poučování pozoruje a sleduje celé úsilí o narovnání zeměkoule a vše, co se nakupilo kolem něho. Těžké a kruté chvíle, které prožije lidstvo, dají však poznati všem – stoupencům i odpůrcům Soboljevova plánu – cenu a význam všelidského souručenství a společenství zájmů, všelidské solidarity, aby se tak po trpkých a bolestných zkušenostech uskutečnil sen všech dobrých lidí, totiž bratrství lidstva i jako celku i jako jednotlivců mezi sebou.

 WebArchiv - archiv českého webu