kniha » Soud nebes
má v knihovně 2
hodnotilo: 1
30%
Soud nebes

Vlastimil Kačírek

Soud nebes

Marťané přistanou na naší Zemi

Kategorie: sci-fi

vydání: Rebec 1947


Informace / Anotace ke knize: Soud nebes - Marťané přistanou na naší Zemi

Druhá světová válka se všemi hrůzami a ničivostí svého průběhu dala autoru podnět k tomuto románu, který je v základě románem sociálním s přimíšením prvků fantasticko-utopických. Na prvém místě však dlužno podotknout, že reálná půda pro možnost sociálních reforem tu do té míry převládá, že lze převzíti téměř všecky názory a návrhy, týkající se možného odstranění válek vůbec, jako uskutečnitelné, byť by se mohly uplatniti teprve v daleké budoucnosti a byly hudbou sfér dalších tisíciletí dějin lidstva. Sympatickým jeví se zejména názor, že je nutno, aby se učenci, pěstitelé vědy a její zástupci, jednou stali spolurozhodujícími funkcionáři ve vládách, řídících osudy států a národů. Neboť věda nezadržitelně spěje k tomu, aby nebyla pouze theoretická, nýbrž aby výsledky svého bádání a výtěžky své práce dávala do služeb usnadnění lidského životního boje po stránce fysické i do služeb zdokonalení člověka po stránce duševní, zejména pak mravní. Jen na podkladě vědomostí může být v budoucnosti o blaho lidstva lépe postaráno. O kolik se náš národ tomuto ideálu již přiblížil, můžeme změřit úvahou, že prvý náš president Osvoboditel byl praktickým filosofem a druhý jde v jeho šlépějích. I veliký vzor východního socialistického státu, slovanský Sovětský svaz, uplatňuje praktickou vědu pro vybudování lepšího příští člověka. Naproti tomu kam vedla a vede usurpátorská tendence, daly nám hrůzný doklad dějiny právě nyní. Autor promyšlení ukazuje, že útočnou válku si Příroda prostě nedá líbit: sama přispěje k tomu, aby útočník byl sražen k zemi. Buď se vynasnaží, přizpůsobit se skutečným lidem – anebo je v budoucnu jeho existence nemožná. Pokud se týče prvků fantasticko-utopických (do děje zasahují dokonalejší lidé s planet Marsu a Jupiteru), jsou zde doplňkem tak samozřejmým, že ona místa, jež možno v líčení přirovnat ke zdařilým partiím tradice vernovské, nepůsobí nijak dojmem absolutní romantiky nebo přepjaté neuskutečnitel­nosti. A nejvíce čtenáře upoutá to, že děj se odehrává právě v minulé válce na naší půdě, že dějinné ty převraty jsme sami prožívali, že sami jsme byli svědky vnucovaných historických klamů, všech hrůz i bolestí národního i státního našeho těla i ducha. I to si nás podmaňuje, že ušlechtilou sociálně reformní snahu i filosofický problém budoucna, na nějž autor aplikoval děj románu, nám současné dějiny potvrdily. Pro nás, dospělé současníky, má kniha význam svou filosofií a svěžestí podání. Ale pro naše děti bude nejen poučným a dokumentárním románem (ač nikterak únavným), ale i knihou ušlechtile výchovnou, která bude učit lásce ku pravdě, demokracii a sblížení lidí na základě poctivosti a upřímnosti. Partie o zaslepeném velikášství obyvatelů Gralie jsou nejen psychologicky nejlepší, ale podáním prostě nezapomenutelné. Po stránce jazykové je dílo psáno formou naprosto přirozenou a lidově dostupnou každé vrstvě, takže kniha jistě vykoná své poslání.

Prof. Dr. Zdeněk Novák (záložka knihy)

 WebArchiv - archiv českého webu