kniha » Volanie na Mliečnej ceste
má v knihovně 15
hodnotilo: 7
57%
Volanie na Mliečnej ceste
Sestavil/i:

Hilda Holinová

Volanie na Mliečnej ceste

13x Sci-Fi

Kategorie: sci-fi - antologie

vydání: Smena 1989Informace / Anotace ke knize: Volanie na Mliečnej ceste - 13x Sci-Fi

V poľskej povojnovej literatúre sa popri najznámejšom autorovi sci-fi Stanisławovi Lemovi zjavil celý rad úspešných spisovateľov strednej a mladšej generácie, ktorí sú u nás zatiaľ úplne neznámi.
Antológia poľských vedecko-fantastických poviedok Volanie na Mliečnej ceste, zahŕňajúca roky 1944 až 1984, dáva aspoň čiastočne nazrieť do tejto tvorivo-umeleckej produkcie, do jej tematickej šírky, kompozičnej dômyselnosti, ideovej aktuálnosti, výrazovej priebojnosti a inšpiratívnej sily.
Výber, ktorý je tematicky veľmi pestrý (od letov do vesmíru cez psychickú i fyzickú prestavbu osobnosti až po víziu sveta po jadrovej vojne), odzrkadľuje kvalitatívny rozmach poľskej vedeckej fantastiky, patriacej v súčasnosti medzi najvyspelejšie v Európe.

 WebArchiv - archiv českého webu