kniha » Dračí krev
v Top10 2 | chce si přečíst 5 | chce mít v knihovně 3 | má v knihovně 28
hodnotilo: 34
81%
Koupit knihu:
Minotaur
Dračí krev Více vydání = více obálek.

Jenny Nowak

Dračí krev

série: Knihy o Vladu Draculovi
díl v sérii: 1

Kategorie: fantasy

vydání: Mht 1995; Netopejr (web) 2005; Netopejr (web) 2011

odkazy: 2x [recenze]Informace / Anotace ke knize: Dračí krev

Chronologicky první kniha o nesmrtelném knížeti Vladu Draculovi.

Toto je nejpodivuhodnější příběh lásky, na které stojí svět. V polovině 15. století trpí Sedmihradsko, sevřené kamennými pěstmi hor, pod nájezdy divokých tureckých hord. Před námi se odvíjí dramatický a vzrušující příběh knížete řádu Draka, který se spojí i s těmi nejtemnějšími silami, jen aby získal volnost, vítězství, slávu a hlavně lásku mladé Alexis.

Transylvánie 1431. Sedmihradský kníže Vlad Dracul vypraví svou těhotnou manželku Ileanu k příbuzným do Uher, aby se tam – v relativním bezpečí před Turky – narodil očekávaný následník. Uplyne šestnáct let a turecká expanze opět narůstá. Kníže Vlad v čele vojska táhne do boje. Šestnáctiletý Bela zůstává na knížecím sídle Branu jako otcův zástupce. Přijíždí však posel s tragickou zprávou. Sedmihradská armáda je poražena, kníže Vlad je mrtev. Bezradný, nezkušený, mladičký Bela se doslova přes noc stává panovníkem Transylvánie. Po smrti knížete Vlada propukne u kněžny Ileany plnou silou choroba, které až dosud odolávala. Kněžna během nadcházející zimy umírá. O třináct let později… V zájezdní hospodě, kde táboří vojenská družina, se zastaví dva šlechtici. Vezou do kláštera Alexis, dceru svého padlého bratra. Přiopilý velitel vojáků vypráví hrůzostrašné zkazky o knížeti Belovi Draculovi (neblahý zvyk narážet provinilce na kůl a mnohé další). Alexis je vyprávěním zaujatější, než se jejím strýcům líbí. Druhého dne pokračují v cestě, ale neuposlechnou rady, kterou jim velitel vojáků dal. Turecká horda jejich družinu napadne, všichni zaplatí životem, jediná Alexis se ocitne v zajetí. Od dozorce nad harémovými ženami se později doví, že na knížete Belu je přichystána léčka. Alexis je zoufalá. Pomůže náhoda v kombinaci s její odvahou. Alexis zabije svého strážce a uprchne. Vydá se na nekonečnou, zdánlivě nemožnou cestu vstříc táhnoucím knížecím korouhvím. Dostihnou je a bitva tak končí tureckou porážkou. Alexis bojuje se svou rostoucí zamilovaností, ale protože i z druhé strany začíná docházet k odezvě, není v tom příliš úspěšná. Stane se, co se stát prostě muselo. Protože turecká moc se opět pozvedá, nezbývá knížeti nic jiného než odjet ke uherskému králi a přimět jej, aby ve svém vlastním zájmu poslal do Sedmihradska silnou armádu. Při audienci u uherského krále Matyáše dojde k nečekaným událostem. Matyáš obviní Belu z vlastizrady a z nabízení pomoci Turkům. Dokládá to podvrženými listy s podpisy a pečetěmi, na jejichž základě dá knížete Belu uvěznit v budské pevnosti. Dlouhé roky žaláře podlomí Belovo zdraví, kníže propadá beznaději. V záchvatu horeček se mu zjeví ďábel. Konečně mu naznačí možnou cestu. Podle pověstí žije kdesi pod světem děsivý nelidský tvor, který se živí lidskou krví. Přivolá-li ho kníže k sobě a dovolí mu pít krev, stane se nesmrtelným. Kníže ví, že umírá. Do žalářní cely vstoupí neživá nemrtvá bytost. Zrodí se upír…

 

Externí odkazy:

[recenze] Scifiworld
[recenze] z Pevnosti na Daemon.czWebArchiv - archiv českého webu