kniha » Neviditelný rytíř
má v knihovně 1
hodnotilo:
0%
Neviditelný rytíř

Jiří Mařánek

Neviditelný rytíř

Kategorie: fantasy - pro děti a mládež

vydání: Kmoch 1947Informace / Anotace ke knize: Neviditelný rytíř

Na hradu Skalná již pět set let pyká za své hříchy loupeživý rytíř Všebor, uvězněný a s pomocí magie zakletý posledním pánem hradu Skalickým. Nyní byl konečně svého věznění zbaven a neviditelný poslán do našeho světa, aby své hříchy odčinil. Přitom je konfrontován s výtvory moderní civilizace, které mu zpočátku připadají jako nástroje Luciferovy.
Anotace ze záložky knihy: Mařánkova kniha pro mládež „Neviditelný rytíř“ si zvolila jistě originální námět. Kdežto mládí našich otců okouzloval verneovsky fantastický pohled do budoucnosti, anebo v jiných pohádkově laděných příbězích podnikal člověk našeho věku smyšlenou výpravu do dávno zašlých časů, zde přichází sám člověk z dávné minulosti do našeho dnešního světa. Jeho návrat není však náhodný, neboť jím má vykupovat těžká provinění svého života.Setkává se tu ovšem s nejedním vynálezem, jež vytvořil technický pokrok. Srovnávání poměrů z doby jeho vlastního života s našimi dává mu pak nejednu  příležitost k zajímavým závěrům, zejména mravním. O jediném se však bezpečně přesvědčuje: změnilo-li se zatím ve světe téměř všecko, jediné i po odstupu věků zůstalo beze změny – člověk a především jeho srdce. A jestliže dnes stejně jako kdy jindy najdeš mezi lidmi kořistníky, podvodníky, hrubce a sobce, které nakonec stíhá zasloužený trest, znovu si ověřuješ, že vlídnost, láska a soucit, projevují-li se činy, dovedou vytvářet podivuhodné zázraky stejně jako kdysi. A že samo vědomí vykonaného dobrého skutku, za nějž nežádáš pochvaly ani odměny, je ti nejcennějším ziskem. Známý autor historických románů a povídek dal tu svému příběhu sugestivní  rámec, ale vlastní hrdina nemá ani zde nic z neživotné „rytírny“ přežitých themat. Při tom je zachována pohádková atmosféra a mravní závěry se vystříhají pedantského poučování. Jiskry vtipu a místy i svist lehké ironie jsou už charakteristické znaky autorovy práce, jenž se tentokrát osvědčil básnickým vypravěčem pro i děti. „Neviditelný rytíř“ je moderní pohádky, při čemž každé z obou slov se právem domáhá stejného důkazu i významu. Obrázkový doprovod Vlastimila Hofmana přiléhavě doplňuje vyprávění spisovatelovo.

 zobrazit spoiler - obsah / děj knihy WebArchiv - archiv českého webu