kniha » Asterion - základní modul
má v knihovně 7
hodnotilo: 12
89%
Asterion - základní modul

Jiří Buchta
Karel Makovský
Martin Blaha
Vladislav Čech

Asterion - základní modul

série: Asterion - herní řada
díl v sérii: 1
kniha patří do světa: Asterion

Kategorie: fantasy - hry na hrdiny

vydání: Altar (web) 1999; Altar (web) 2001Informace / Anotace ke knize: Asterion - základní modul

Anotace:
Asterion je rozsáhlý svět určený pro co nejširší okruh hráčů, podobný světům vytvořeným pro AD&D jako Forgotten Realms nebo Dragonlance. Snahou autorů bylo vytvořit pro hráče a Pány jeskyně prostředí, do kterého by mohli umísťovat i dobrodružství, které by normálně vyžadovaly mnohem více přípravy a práce na pozadí příběhu než obvykle.
Základ popisu světa tvoří reálie z několika oblastí, které PJ potřebuje k tvorbě příběhu tak, aby mu zároveň byla ponechána volnost pro doplnění vlastních myšlenek, postav či lokací. Jde především o údaje zeměpisné. Na Asterionu lze dobrodružství prožít v civilizovaných oblastech, divokém hvozdu, nehostinné poušti nebo na moři mezi piráty. Dobrodružství se budou odehrávat na novém kontinentu, který ještě není zcela prozkoumaný a jehož větší část stále zůstává v držení nepřátelských národů, především pak skřetů. To ponechává velký prostor pro družinu na jakékoliv úrovni. Stále je možné úplnou náhodou narazit na dosud neobjevenou ruinu z dávných dob a chráněnou jen velmi omezenou sbírkou nestvůr.
S tím souvisí i historie bohatě popsaná v konkrétních faktech i nejistých legendách. Celému Asterionu dříve vládli mocní Arvedané. Jejich říše ale padla pod náporem odpadlíka z jejich vlastních řad, Khara Démona. Dříve celistvá pevnina se rozpadla na dvě části, na severní se udržela civilizace, na jižní Taře zůstali skřeti. Po mnoha vzestupech a pádech obyčejných lidí i potomků Arvedanů se jim, zdá se, podařilo získat konečně převahu a ta jim právě umožnila začít se znovudobýváním téměř zapomenuté pevniny.
Vzhledem ke své rozsáhlosti nemohl vyjít popis Asterionu celý naráz, ale děje se tak po částech. Tato část je jen obecný popis jednotlivých oblastí, hlavní důraz je zde kladen na historii, legendy a vůbec filozofii a pojímání světa jako celku. To vše se bude dále rozvíjet a zpřesňovat v dalších tzv. modulech.
Další už budou obsahovat co nejdetailnější líčení jednotlivých měst, vesnic či divočiny, s nejdůležitějšími nestvůrami a cizími postavami, které se zde vyskytují, zajímavými informacemi pro zpestření hry a návrhy na jednoduchá dobrodružství, které se mohou v daném místě udát. Budou tu obsaženy stejně jako v úvodním modulu mapy a kartičky s důležitými symboly a vyobrazeními, které se na Asterionu vyskytují (runy, erby, apod.), které si budou moci pro lepší představu hráči prohlížet. Zvlášť budou v každém modulu bestiáře a aplikace pravidel Dračího Doupěte.
Doufáme, že vás Asterion potěší a že v bojích s draky, bytostmi ze Stínového světa či tajnými agenty Khara Démona v okolí Albirea, Rilondu nebo Erinu najdete zalíbení.

Obsah:
Hlavní text – 128 stran
Obecný popis světa Asterion (rasy, povolání, Řád světa, bohové, historie, oblasti, organizace, postavy, dodatky).
Klíč bytostí astrálních – 40 stran
41 základních myšlenkových bytostí a draci.
Aplikace pravidel DrD 1.5 – 44 stran
Popis reálií z Hlavního modulu a Dálav pomocí mechanismů Dračího doupěte.
- 16 kartiček run a znaků.
- Barevná mapa Lendoru formátu A2.
- Barevná mapa Tary formátu A2.
- Černobílá společná mapa Tary a Lendoru formátu A2.

 WebArchiv - archiv českého webu