kniha » Bolid nad jazerom
má v knihovně 8
hodnotilo:
0%
Bolid nad jazerom
Sestavil/i:

Vladimír Ivanovič Ščerbakov

Bolid nad jazerom

Kategorie: sci-fi - antologie

originální název: Bolid nad ozerom

vydání: Obzor 1982Informace / Anotace ke knize: Bolid nad jazerom

Vedeckofantastická literatura, ktorá je už celé desaťročia neoddělitelnou, organickou súčasťou svetového literárneho procesu, po období určitých rozpakov získava si pevné miesto aj v povedomí našich čitateľov a v edičných plánoch našich vydavateľstiev. Vzrastajúci dopyt po tomto druhu literatúry v značnej miere podmienil vědeckotechnický pokrok, ktorý stavia pred ľudstvo a jeho budúcnosť nové vzrušujúce otázky: ovládnutie kozmu a perspektívy stretnutia s mimozemskou civilizáciou, problémy ciest v čase, gravitácia a štruktúra priestoru, mysliace stroje a človek, možnosť zdokonalenia či úplného nahradenia ľudských orgánov… Nedá sa tvrdiť, že autori vedeckej fantastiky poznajú odpovede na tieto a ďalšie otázky, ale literárnymi prostriedkami konštruujú modelové situácie a podnecujú rozlet našej fantázie.

Sovietska fantastika, vychádzajúca z bohatých domácich tradicií a poučená na najlepších svetových vzoroch, sa odlišuje od západnej predovšetkým svojím svetonázorovým zameraním, schopnosťou modelovať kvalitatívne nové sociálne vzťahy, ktorých základom je optimistická predstava o cestách ľudskej budúcnosti; tento optimizmus však neprekáža zobrazeniu konfliktných situácií a nových problémov a ťažkostí, ktoré nás môžu v budúcnosti stretnúť. Vedeckofantastickú literatúru nezaujíma budúcnosť ako taká, ale (ako každá dobrá literatúra) zobrazuje človeka, v tomto prípade premietnutie jeho nádejí, túžob i problémov cez prizmu fantázie. Takže v skutočnosti nám nepriamo poskytuje plnšie poznanie súčasnosti.

 WebArchiv - archiv českého webu