kniha » Baudolino
v Top10 2 | chce si přečíst 1 | má v knihovně 14
hodnotilo: 14
87%
Baudolino

Umberto Eco

Baudolino

Kategorie: fantaskní

vydání: Argo (web) 2001Informace / Anotace ke knize: Baudolino

Když cestou do bájné říše kněze Jana umírá Abdul, vkládá mu arménský svatokupec do ruky lebku Jana Křtitele, jako by v tu chvíli zapomněl, že podvrh relikvie prve sám zhotovil. Tato scéna ve zkratce vystihuje osudy hrdinů románu Umberta Eca… Baudolino, příběh venkovského uličníka z autorova rodného kraje, jenž si v mládí získá přízeň císaře Fridricha Barbarossy, stane se jeho adoptivním synem, spolu s přáteli během pařížských studií sepíše slavný zvací dopis kněze Jana, „objeví“ svatý grál a posléze císaře vyláká na křížovou výpravu, jejímž cílem není nic menšího než setkání s knězem Janem, myšlenkově navazuje na Ecův román Foucaultovo kyvadlo. Opět se setkáváme s naléhavou lidskou potřebou souvislého, logicky skloubeného obrazu světa. Zatímco ve Foucaultově kyvadle však oběť vykonávají lidé, kteří vlastním představám potřebují věřit, v Baudolinovi se obraz světa místy stává předmětem cynické manipulace a falzifikaci podléhá nejen historie ale i sféra posvátna. Idea ulpívání na vnějších projevech a zvráceného chápání symbolů zde vystupuje do popředí ještě výrazněji (zejména působivé je bolestné podobenství s „rekonstrukcí“ jeruzalémského Chrámu). Podobně jako v předchozích Ecových románech i zde nacházíme četné souvislosti s jinými literárními texty, mimo jiné s Dantem, jehož Beatrici císařovna Beatrix nápadně připomíná, ale také – jak autor sám přiznává – s Joycem, Borgesem aj. To je ovšem jen jedna možnost, jak tento složitý a mnohovrstevný text číst. Zcela jinak k němu budou přistupovat milovníci esoterických textů – kabaly, gnose, a nejen těch. Pro ně bude Baudolino především Demiurgem, jenž mění skutečnost pouhým slovem, Demiurgem, jemuž bájná bytost nastaví zrcadlo v podobě mýtu o něm samém. Ať už však Ecův román chápeme jakkoliv, sotva se můžeme mýlit. Jak říká autor ústy jednoho ze svých hrdinů na konci knihy, „…člověk něco vyrobí, nějakou figuru, a co má znamenat, to si pak vymyslí jiní. A nakonec je to úplně jedno.“ Jak se zdá, do říše kněze Jan dospějeme bez ohledu na to, jakou mapou se řídíme – mapou Kosmy Indikopleusta nebo kteroukoliv jinou.

 WebArchiv - archiv českého webu