kniha » Sedm bran úzkosti
má v knihovně 1
hodnotilo: 1
60%
Sedm bran úzkosti

Otakar Chaloupka

Sedm bran úzkosti

série: Týden
díl v sérii:

Tento svazek obsahuje díla vydaná samostatně: Deštivé pondělí

Kategorie: fantasy - sci-fi - horor - povídková sbírka

vydání: Adonai 2002SERIE: Týden
[1] Deštivé pondělí

Neřazené díly série

Sedm bran úzkosti
Informace / Anotace ke knize: Sedm bran úzkosti

Hlavní postavy sedmi příběhů tohoto svazku jsou různé – malíř, lékař, architekt, průmyslník, úředník, manažer, vědec – vždy však jde o lidi, kteří jsou tak či onak vtaženi do překvapivých a podivných událostí, skrývajících cosi nejasného, nepochopitelného, vymykajícího se rozumnému uvažování. Psychokrimi Otakara Chaloupky jsou psány způsobem, který je v naší literatuře zcela ojedinělý a ani v tvorbě zahraniční by nenalezl mnoho paralel. Zločin je v nich klíčem otevírajícím pohled na potlačované pudy, utajované sny, přemáhané nejistoty, nutkavé představy. Vypjatá sugestivnost, propracovanost i vnitřní napětí děje nás nutí, abychom takovýto pohled na lidský prožitek světa vedli s autorem společně, abychom s nim zažívali jak neodbytnou úzkost hrdinů, tak okamžiky jejich sarkasmů a ironií. Každý jednotlivý příběh je zcela sám sebou, všechny dohromady však vytvářejí řetězec spjatý týmž myšlenkovým postojem a výrazem. Nezřídka i dílčími prvky např. návratů do historie, ožívajících obrazů, erotických úniků, zálib v některých nápojích apod., které v propojení skutečnosti a fantazie vytvářejí síť záchytných bodů, procházejících celým souborem. Chaloupkovy prózy vnikaly převážně v devadesátých letech a knižně vycházely samostatně, jedna z nich byla zfilmována pod názvem Má je pomsta. Jejich nesporný čtenářský úspěch se stal podnětem pro toto souborné vydání celé série Týden.

 WebArchiv - archiv českého webu