ocenění » Locus » Vydavatel

Locus

Locus Award

WWW stránky ocenění: Locus Award

Cena Locus Award, nebo Locus, je každoročně od roku 1971 udělována čtenáři amerického časopisu Locus Magazine nejlepším dílům žánrů science fiction a fantasy uplynulého roku. Ceně je přikládán veliký význam především proto, že počet anketních lístků od čtenářů převyšuje počet hlasů u cen Hugo i Nebula dohromady a je tedy hodnocením širšího vzorku respondentů.

Vydavatel

originální název: BOOK PUBLISHER

1972

vítěz

 • Ballantine

nominace

 • 2. Ace
 • 3. Doubleday
 • 4. Berkley
 • 5. Putnam
 • 6. Signet (NAL)
 • 7. Avon
 • 8. Walker
 • 9. Lancer
 • 10. Bantam
 • 11. Scribners
 • 12. Beagle
 • 13. Arkham House
 • 14. Sphere
 • 15. Mirage Press
1973

vítěz

 • Ballantine

nominace

 • 2. DAW
 • 3. Doubleday
 • 4. Ace
 • 5. Science Fiction Book Club
 • 6. NAL/Signet
 • 7. Scribners
 • 8. Berkley
 • 9. Lancer
 • 10. Putnam
 • 11. Avon
 • 12. Harper & Row
 • 13. Arkham House
 • 14. Mirage Press
1974

vítěz

 • Ballantine

nominace

 • 2. DAW
 • 3. Science Fiction Book Club
 • 4. Doubleday
 • 5. Ace
 • 6. Harper & Row
 • 7. Random House
 • 8. Signet (NAL)
 • 9. Putnam
 • 10. Bantam
 • 11. Berkley
 • 12. Avon
 • 13. Donald M. Grant
 • 14. Mirage Press
 • 15. Dell
 • 16. Sphere
1977

vítěz

 • Ballantine (Judy-Lynn del Rey)

nominace

 • 2. DAW (Donald A. Wollheim)
 • 3. Science Fiction Book Club (Ellen Asher)
 • 4. Doubleday (Sharon Jarvis)
 • 5. Ace (Pat LoBrutto)
 • 6. Berkley/Putnam (David G. Hartwell)
 • 7. Harper & Row (M.S. Wyeth, Jr.)
 • 8. Pocket (Adele Leone Hull)
 • 9. Bantam (Frederik Pohl & Sydny Weinberg)
 • 11. St. Martin's (Tom Dunne)
 • 12. Pyramid (Norman Goldfind)
 • 13. Avon (Bill Van Assen)
1978

vítěz

 • Ballantine/Del Rey (Lester & Judy-Lynn del Rey)

nominace

 • 2. DAW (Donald A. Wollheim)
 • 3. Berkley/Putnam (David G. Hartwell)
 • 4. Science Fiction Book Club (Ellen Asher)
 • 5. Ace (Pat LoBrutto & James Baen)
 • 6. Doubleday (Sharon Jarvis & Pat LoBrutto)
 • 7. St. Martin's (Tom Dunne)
 • 8. Dial (Don Bensen)
 • 9. (tie): Donald M. Grant (Don Grant)
 • 9. (tie): Harper & Row (Buzz Wyeth)
 • 11. Avon (Nancy Neiman)
 • 12. Gregg Press (David G. Hartwell)
 • 13. Bantam (Frederik Pohl & Sydny Weinberg)
 • 14. Pocket (Adele Leone Hull)
 • 15. Atheneum (Margaret McElderry & Jean Karl)
 • 16. Dell (Jim Frenkel & Don Bensen)
1980

vítěz

 • Ballantine/Del Rey

nominace

 • 2. Ace
 • 3. Berkley/Putnam
 • 4. DAW
 • 5. Science Fiction Book Club
 • 6. Dell/Dial
 • 7. Doubleday
 • 8. St. Martin's
 • 9. Pocket
 • 10. Bantam
 • 11. Underwood-Miller
 • 12. Atheneum
 • 13. Gregg Press
 • 14. Donald M. Grant
 • 15. Harper & Row
 • 16. Avon
1981

vítěz

 • Ballantine/Del Rey

nominace

 • 2. Ace
 • 3. Pocket/Simon & Schuster
 • 4. DAW
 • 5. Berkley/Putnam
 • 6. Science Fiction Book Club
 • 7. Doubleday
 • 8. Dell/Dial
 • 9. Bantam
 • 10. Gregg Press
 • 11. Phantasia
 • 12. Underwood-Miller
 • 13. Harper & Row
 • 14. Donald M. Grant
 • 15. Avon
 • 16. (tie): St. Martin's
 • 16. (tie): Viking
 • 18. Gollancz
 • 19. Houghton Mifflin
 • 20. Atheneum
1982

vítěz

 • Pocket/Timescape

nominace

 • 2. Ballantine/Del Rey
 • 3. DAW
 • 4. Ace
 • 5. Berkley/Putnam
 • 6. Science Fiction Book Club
 • 7. Underwood-Miller
 • 8. Bantam
 • 9. Doubleday
 • 10. Pinnacle/Tor
 • 11. Phantasia
 • 12. (tie): Donald M. Grant
 • 12. (tie): Houghton Mifflin
 • 14. Atheneum
 • 15. Gregg Press
 • 16. St. Martin's
 • 17. Playboy
 • 18. Donning/Starblaze
1983

vítěz

 • Pocket/Timescape

nominace

 • 2. Ballantine/Del Rey
 • 3. DAW
 • 4. Ace
 • 5. Science Fiction Book Club
 • 6. Berkley
 • 7. Tor
 • 8. Underwood-Miller
 • 9. Doubleday
 • 10. Bantam
 • 11. Donald M. Grant
 • 12. Phantasia
 • 13. Donning/Starblaze
 • 14. Atheneum
1984

vítěz

 • Ballantine/Del Rey

nominace

 • 2. Pocket/Timescape
 • 3. DAW
 • 4. Ace
 • 5. Berkley
 • 6. Bantam
 • 7. Tor
 • 8. Doubleday
 • 9. Underwood-Miller
 • 10. Donald M. Grant
 • 11. Phantasia
 • 12. Science Fiction Book Club
 • 13. Atheneum
 • 14. Arkham House
 • 15. Houghton Mifflin
1985

vítěz

 • Ballantine/Del Rey

nominace

 • 2. Ace
 • 3. DAW
 • 4. Bantam
 • 5. Bluejay
 • 6. Tor
 • 7. Berkley/Putnam
 • 8. Baen
 • 9. Pocket/Timescape
 • 10. Berkley/Ace
 • 11. Underwood-Miller
 • 12. Donald M. Grant
 • 13. Scream/Press
 • 14. Arkham House
 • 15. Gollancz
 • 16. Mark V. Ziesing
 • 17. Phantasia
 • 18. Doubleday
1986

vítěz

 • Ballantine/Del Rey

nominace

 • 2. Putnam/Berkley/Ace
 • 3. Tor
 • 4. DAW
 • 5. Bantam Spectra
 • 6. Bluejay
 • 7. Baen
 • 8. Arbor House
 • 9. Phantasia
 • 10. Doubleday
 • 11. Scream/Press
 • 12. Gollancz
 • 13. Mark V. Ziesing
 • 14. Donald M. Grant
 • 15. Atheneum
 • 16. Pocket
 • 17. Arkham House
 • 18. Science Fiction Book Club
 • 19. Avon
 • 20. NAL/Signet
 • 21. Warner/Questar
1987

vítěz

 • Ballantine/Del Rey

nominace

 • 2. Tor
 • 3. Putnam/Berkley/Ace
 • 4. Bantam
 • 5. DAW
 • 6. Baen
 • 7. Arbor House
 • 8. Bluejay
 • 9. Doubleday
 • 10. Phantasia
 • 11. Warner/Popular Library/Questar
 • 12. Arkham House
 • 13. Donald M. Grant
 • 14. NAL/Signet
 • 15. Gollancz
 • 16. Underwood-Miller
 • 17. Avon
1988

vítěz

 • Tor

nominace

 • 2. Ballantine/Del Rey
 • 3. Bantam Spectra
 • 4. Putnam/Berkley/Ace
 • 5. DAW
 • 6. Arbor House
 • 7. Baen
 • 8. Underwood-Miller
 • 9. St. Martin's
 • 10. Warner/Popular Library
 • 11. Arkham House
 • 12. Doubleday
 • 13. Phantasia
 • 14. Donald M. Grant
 • 15. Avon
 • 16. Simon & Schuster/Pocket
 • 17. Gollancz
 • 18. NAL/Signet
 • 19. Dark Harvest
 • 20. Science Fiction Book Club
1989

vítěz

 • Tor/St. Martin's

nominace

 • 2. Bantam/Doubleday/Dell
 • 3. Ballantine/Del Rey/Fawcett
 • 4. Putnam/Berkley/Ace
 • 5. Baen
 • 6. DAW
 • 7. Avon/Arbor House/Morrow
 • 8. Warner/Popular Library
 • 9. Dark Harvest
 • 10. Gollancz
 • 11. Mark V. Ziesing
 • 12. Underwood-Miller
 • 13. Arkham House
 • 14. NAL/Signet
 • 15. Donald M. Grant
 • 16. Simon & Schuster/Pocket
 • 17. Scream/Press
1990

vítěz

 • Tor/St. Martin's

nominace

 • 2. Bantam/Doubleday/Dell
 • 3. Putnam/Berkley/Ace
 • 4. Ballantine/Del Rey/Fawcett
 • 5. DAW
 • 6. Baen
 • 7. Dark Harvest
 • 8. Mark V. Ziesing
 • 9. Warner/Popular Library
 • 10. Avon/Morrow
 • 11. Pulphouse/Axolotl
 • 12. Underwood-Miller
 • 13. Gollancz
 • 14. Arkham House
 • 15. NAL/Signet
 • 16. Scream/Press
1991

vítěz

 • Tor/St. Martin's

nominace

 • 2. Bantam/Doubleday/Dell
 • 3. Putnam/Berkley/Ace
 • 4. Ballantine/Del Rey/Fawcett
 • 5. Baen
 • 6. DAW
 • 7. Ziesing/Ursus
 • 8. Avon/Morrow
 • 9. Dark Harvest
 • 10. Pulphouse/Axolotl
 • 11. Warner/Popular Library/Questar
 • 12. Arkham House
 • 13. Penguin USA/Roc/Viking/Signet/NAL/etc.
 • 14. Gollancz
 • 15. Underwood-Miller
1992

vítěz

 • Tor/St. Martin's

nominace

 • 2. Bantam/Doubleday/Dell
 • 3. Berkley/Ace
 • 4. Ballantine/Del Rey/Fawcett/Random House
 • 5. Baen
 • 6. DAW
 • 7. Avon/Morrow
 • 8. Ziesing/Ursus
 • 9. Pulphouse/Axolotl
 • 10. Penguin/Roc/Viking
 • 11. Warner/Questar
 • 12. Dark Harvest
 • 13. Arkham House
 • 14. Underwood-Miller
1993

vítěz

 • Tor/St. Martin's

nominace

 • 2. Bantam/Doubleday/Dell
 • 3. Ballantine/Del Rey/Random House
 • 4. Putnam/Berkley/Ace
 • 5. DAW
 • 6. Baen
 • 7. Avon/Morrow
 • 8. Ziesing/Ursus
 • 9. Penguin/Roc/Viking
 • 10. Warner/Questar
 • 11. Pulphouse/Axolotl
 • 12. Gollancz
 • 13. Arkham House
 • 14. Simon & Schuster/Pocket
 • 15. Science Fiction Book Club
1994

vítěz

 • Tor/St. Martin's

nominace

 • 2. Bantam/Doubleday/Dell
 • 3. Ballantine/Del Rey/Random House
 • 4. Baen
 • 5. Putnam/Berkley/Ace
 • 6. DAW
 • 7. Avon/Morrow
 • 8. Ziesing/Ursus
 • 9. Penguin/Roc/Viking
 • 10. Underwood-Miller
 • 11. Science Fiction Book Club
 • 12. Carroll & Graf
 • 13. HarperCollins (unspecified US or UK)
 • 14. HarperCollins UK
1995

vítěz

 • Tor/St. Martin's

nominace

 • 2. Bantam/Doubleday/Dell
 • 3. Ballantine/Del Rey/Random House
 • 4. Putnam/Berkley/Ace
 • 5. Baen
 • 6. DAW
 • 7. Mark V. Ziesing
 • 8. HarperCollins/HarperPrism
 • 9. Avon/Morrow
 • 10. Penguin/Roc/Viking
 • 11. Warner Aspect
 • 12. Gollancz
1996

vítěz

 • Tor/St. Martin's

nominace

 • 2. Bantam/Doubleday/Dell
 • 3. Ballantine/Del Rey/Random House
 • 4. HarperCollins US
 • 5. DAW
 • 6. Putnam/Berkley/Ace
 • 7. Baen
 • 8. Avon/Morrow
 • 9. Gollancz
 • 10. White Wolf
 • 11. Mark V. Ziesing
 • 12. Penguin/Roc/Viking
 • 13. Warner Aspect
1997

vítěz

 • Tor/St. Martin's

nominace

 • 2. Bantam/Doubleday/Dell
 • 3. Ballantine/Del Rey/etc.
 • 4. Baen
 • 5. DAW
 • 6. Putnam Berkley/Ace
 • 7. HarperCollins/HarperPrism
 • 8. Avon/Morrow
 • 9. White Wolf
 • 10. Warner
 • 11. Penguin/Roc
1998

vítěz

 • Tor/St. Martin's

nominace

 • 2. Bantam/Dell
 • 3. HarperCollins (US)
 • 4. Putnam/Ace
 • 5. Random House/Del Rey
 • 6. Baen
 • 7. Avon/Morrow
 • 8. DAW
 • 9. Penguin/Roc
 • 10. Warner
 • 11. White Wolf
 • 12. Mark V. Ziesing
 • 13. NESFA Press
2013

vítěz

 • Tor

nominace

 • 2. Subterranean Press
 • 3. Orbit
 • 4. Baen
 • 5. Angry Robot
 • 6. Night Shade Books
 • 7. Small Beer Press
 • 8. DAW
 • 9. Gollancz
 • 10. Ace
 • 11. Pyr
 • 12. Del Rey
 • 13. PS Publishing
 • 14. Tachyon
 • 15. NESFA Press
 • 16. Roc
 • 17. ChiZine Publications
 • 18. St. Martin's
 • 19. HarperVoyager
 • 20. Twelfth Planet Press
 • 21. Prime
 • 22. Solaris
 • 23. Aqueduct
 • 24. Haffner Press
 • 25. Haikasoru
2014

vítěz

 • Tor

nominace

 • 2. Subterranean
 • 3. Orbit
 • 4. Small Beer
 • 5. Angry Robot
 • 6. Baen
 • 7. Gollancz
 • 8. Del Rey
 • 9. DAW
 • 10. Ace
 • 11. PS Publishing
 • 12. NESFA Press
 • 13. Harper
 • 14. Centipede
 • 15. Night Shade
 • 16. Tachyon
 • 17. Pyr
 • 18. Penguin
 • 19. Solaris
 • 20. Prime
 • 21. Cemetery Dance
 • 22. Twelfth Planet Press
 • 23. ChiZine
 • 24. Aqueduct
 • 25. Roc
 • 26. Tor UK
2015

vítěz

 • Tor

nominace

 • 2. Subterranean Press.
 • 3. Orbit.
 • 4. Small Beer Press.
 • 5. Angry Robot.
 • 6. Gollancz.
 • 7. DAW.
 • 8. Baen.
 • 9. Tachyon.
 • 10. Ballantine/Del Rey.
 • 11. Solaris.
 • 12. Ace.
 • 13. PS Publishing.
 • 14. Aqueduct Press.
 • 15. Twelfth Planet Press.
 • 16. Centipede Press.
 • 17. NESFA Press.
 • 18. ChiZine Publications.
 • 19. Harper.
 • 20. St. Martin's.
 • 21. Pyr.
 • 22. Roc.
 • 23. Penguin.
 • 24. Night Shade Books.
 • 25. Tor UK.
2016

vítěz

 • Tor

nominace

 • 2. Orbit
 • 3. Baen
 • 4. Subterranean
 • 5. Gollancz
 • 6. Ballantine .
 • 7. Angry Robot .
 • 8. Castalia House .
 • 9. DAW .
 • 10. Small Beer Press .
 • 11. Tachyon .
 • 12. Ace .
 • 13. PS Publishing .
 • 14. Solaris .
 • 15. Harper .
 • 16. Night Shade Books .
 • 17. ChiZine Publications .
 • 18. Roc .
 • 19. Aqueduct Press .
 • 20. Centipede Press .
 • 21. Lethe .
 • 22. Pyr .
 • 23. Simon & Schuster .
 • 24. Twelfth Planet Press .
2017

vítěz

 • Tor

nominace

 • 2. Subterranean
 • 3. Orbit
 • 4. Small Beer
 • 5. Saga
 • 6. Angry Robot
 • 7. Baen
 • 8. Gollancz
 • 9. Tachyon
 • 10. DAW
2018

vítěz

 • Tor

nominace

 • 2. Orbit
 • 3. Subterranean
 • 4. Saga
 • 5. Angry Robot
 • 6. Small Beer
 • 7. DAW
 • 8. Tachyon
 • 9. Gollancz
 • 10. Baen
2019

vítěz

 • Tor

nominace

 • 2. Orbit
 • 3. Subterranean
 • 4. Saga
 • 5. Small Beer
 • 6. Angry Robot
 • 7. Gollancz
 • 8. DAW
 • 9. Baen
 • 10. Tachyon
2021

vítěz

 • Tor

nominace

 • 2. Tordotcom
 • 3. Orbit
 • 4. Subterranean
 • 5. Small Beer
 • 6. DAW
 • 7. Gollancz
 • 8. Angry Robot
 • 9. Saga
 • 10. Del Rey
2022

vítěz

 • Tor

nominace

 • 2. Tordotcom
 • 3. Orbit
 • 4. Subterranean
 • 5. Small Beer
 • 6. Neon Hemlock
 • 7. DAW
 • 8. Angry Robot
 • 9. Gollancz
 • 10. Baen
2023

vítěz

 • Tor

nominace

 • 2. Tordotcom
 • 3. Subterranean
 • 4. Orbit
 • 5. Small Beer
 • 6. Angry Robot
 • 7. Neon Hemlock
 • 8. Tachyon
 • 9. Gollancz
 • 10. Harper Voyager


WebArchiv - archiv českého webu