nakladatel » OZ Brak

OZ Brak

další informace:

OZ BRAK
Kontakt František Malík
Štefánikova 16, 811 03, Bratislava /
[2021: https://zvks.sk/classifieds/3298/oz-brak/vydavatelia/]

BRAK – občianske združenie, IČO: 42 416 817
Tilgnerova 11, 841 04 Bratislava
Štatutárny orgán: Peter Michalík, predseda OZ BRAK
registrované na MV SR, číslo spisu: VSS/1–900/90–455 63
[2021: dle Zmluvy uzavreté 2015]


Počet knih nakladatele: 1 / Počet vydání nakladatele: 1
d m r Název Autor/Autoři díla
??2015PoviedkyKafka, Franz%


WebArchiv - archiv českého webu